ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Καταβολή δεδουλευμένων νυχτερινών – πενθημέρων προηγουμένων μηνών

Με έγγραφο της η Ομοσπονδία ζητά απαντήσεις σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών μας από την νυχτερινή απασχόληση και την εργασία μας πέραν του πενθημέρου. Σας παραθέτουμε παρακάτω το αίτημα:

                                                                                                             Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2015
                                                              Αρ. Πρωτ.: 500/12/15α
Προς: Τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. ΚΩΤΣΑΚΗ Γεώργιο
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Καταβολή δεδουλευμένων νυχτερινών – πενθημέρων προηγουμένων μηνών»

Στρατηγέ,
Σε συνέχεια της ενημέρωσης που είχαμε από μέρους σας την 05-11-2015 στο Γενικό Συμβούλιο, τόσο για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών της νυχτερινής μας απασχόλησης, όσο και για την εργασία μας πέραν του πενθημέρου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τη σχετική Κ.Υ.Α. που υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς και μας γνωρίσετε επίσης, εάν υπάρχει θετική εξέλιξη – πρόοδος, αναφορικά με την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων πενθημέρων, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 


O Πρόεδρος
                     Ο Γενικός Γραμματέας
   ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος
                            ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου