ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Επιστολή Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα Αστυνομικά Φαρμακεία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων με την παρακάτω επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ ζητά από τον πολιτικό μας προϊστάμενο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ωστε να δημιουργηθούν και να λετουργήσουν τα Αστυνομικά Φαρμακεία.


Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 400/2/18

Προς: 
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κοιν.: 
1) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
3) Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4249/14 που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 73, δίδεται πλέον η δυνατότητα λειτουργίας Αστυνομικών Φαρμακείων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους. Επίσης, μετά από απόφασή σας, δύνανται τα εν λόγω Αστυνομικά Φαρμακεία να εξυπηρετούν και τις αντίστοιχες δαπάνες του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία και εν συντάξει και των μελών των οικογενειών τους.

Κύριε Υπουργέ,

Μολονότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη ψήφιση των ως άνω διατάξεων, ο θεσμός του Αστυνομικού Φαρμακείου δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, ένας θεσμός που άπαντες αντιλαμβάνονται σήμερα την αναγκαιότητά του. Η οικονομική κρίση, η περικοπή των μισθών – συντάξεων στους συναδέλφους μας και οι συνεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους καθιστούν επιτακτική τη λειτουργία, σε πρώτη φάση, δύο (2) Αστυνομικών Φαρμακείων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, προκειμένου το ποσοστό που θα προκύψει από τη μείωση της τιμής των φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων να συμβάλλει, έστω και κατ' ελάχιστον, στην ελάφρυνση του πενιχρού μηνιαίου εισοδήματός μας.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως άμεσα δώσετε κατευθύνσεις - οδηγίες στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου μας για τη λειτουργία των Αστυνομικών Φαρμακείων, την έκδοση σχετικής απόφασής σας για την εξυπηρέτηση και του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν λόγω Φαρμακεία και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για το ποσοστό μείωσης της τιμής των διατιθέμενων φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων από αυτά.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου