ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Το Δελτίο Τύπου και το Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Α.Υ.Κέρκυρας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγατοποιήθηκε την 11/11/2015 εξέδωσε το παρακάτω Δελτίου Τυπου και Ψήφισμα. 


ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 895                                                     Κέρκυρα, 13-11-2015 


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας,  που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας, ολοκλήρωσε τις εργασίες της τις βραδινές  ώρες της 11-11-2015. 

Η συμμετοχή των συναδέλφων αλλά και των τοπικών φορέων του Νομού Κέρκυρας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας ήταν μεγάλη, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά και αναδεικνύει το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς τόσο απέναντι στους συναδέλφους μας, αλλά και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα κ. Κων/νο ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟ και τον Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων κ. Χρήστο ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ, οι οποίοι και μεταφέρανε  μήνυμα του Προέδρου  της  Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγορίου ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ για ενότητα, αλληλεγγύη και αγωνιστική επαγρύπνηση για την αποτροπή της καταστροφής των εργασιακών κεκτημένων μας. 

Στην Έκτακτη Γενική μας Συνέλευση συμμετείχαν κατόπιν προσκλήσεων και οι παρακάτω φορείς : α) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Αντιπεριφερειάρχης κ. Αλέξανδρος ΜΙΧΑΛΑΣ), β) Δήμος Κέρκυρας (Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ηλίας ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ), γ) ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ιονίων Νήσων κ. Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, δ) ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειος ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ, ε) η Αντιπρόεδρος Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειο-Δυτικής Ελλάδος και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος κ. Βάσια ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στ) ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσής μας και Πρόεδρος των Αποστράτων Αστυνομικών της Κέρκυρας κ. Χρήστος ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ, ζ) η Νομική Σύμβουλος της Ένωσής μας κ. Κασσιανή ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ, η) ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, θ) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας κ. Κων/νος ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ, ι) Ο Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας κ. Σπυρίδων ΑΡΓΥΡΟΣ, ια) ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Κων/νος ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, ιβ) ο Πρόεδρος των Αργυροχρυσοχόων της Κέρκυρας κ. Γεώργιος ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ιγ) ο Πρόεδρος των Καταστηματαρχών Παλαιάς Πόλης κ. Γεώργιος ΤΣΕΡΕΜΗΣ, ιδ) ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Κέρκυρας κ. Νικόλαος ΚΑΨΟΚΑΒΒΑΔΗΣ, ιε) ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Κέρκυρας κ. Σπυρίδων ΚΑΣΙΜΗΣ, ιστ) ο Πρόεδρος Ε.Λ.Μ.Ε. Κέρκυρας κ. Νικόλαος ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ιζ) ο Γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Κων/νος ΤΕΚΤΩΝ ιη) ο εκπρόσωπος της Ε.Ρ.Γ.Α.Κ. κ. Μάριος ΑΝΘΗΣ κ.α..  

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεώς μας ήταν :  Να μην κλείσει ή συγχωνευτεί καμία περιφερειακή Αστυνομική Υπηρεσία (Α.Τ. Παλαιοκαστριτών – Α.Τ. Αχιλλείων και Α.Τ. Λευκιμμαίων) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας και να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σ’ αυτές, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί «το αγαθό της ασφάλειας», προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας. Η προωθούμενη αναδιάρθρωση  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αμιγώς με οικονομικούς «μνημονιακούς» όρους, αλλά με βάση επιστημονικά – γεωπολιτικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως η νησιωτικότητα και οι ιδιαιτερότητες της Κέρκυρας. 

Σε ό,τι αφορά την Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, το ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής μας Συνέλευσης και η απαίτηση των φορέων της Κέρκυρας «Να μην υποβαθμιστεί το αγαθό της ασφάλειας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας», ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές, κατέδειξε ότι δεν συμφωνούμε σε καμιά κατάργηση Αστυνομικής Υπηρεσίας στο Νομό Κέρκυρας. Το ψήφισμα θα κατατεθεί τόσο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων προκειμένου λάβει γνώση και να ενεργήσει αρμοδίως, αλλά και στην αναγγελθείσα δημόσια διαβούλευση που θα λάβει χώρα την 21-11-2015 στο Νομό Κέρκυρας, όπου θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ. 

Επίσης, κατέστη σαφέστατη η ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας με αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου καλυφθούν οι ανάγκες και τα κενά που έχουν προκύψει κατά τα τελευταία μνημονιακά έτη.- 

Για  το  Δ. Σ. 
-Ο-                                                                            -Ο- 
Πρόεδρος                                                         Γεν. Γραμματέας ΜΠΟΖΙΚΗΣ  Νικόλαος                                          ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ  Εμμανουήλ 
(6978489622)                                                        (6909003204) ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11-11-2015. 

Αριθ. Πρωτ. 896                                                     Κέρκυρα 13-11-2015 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κέρκυρας,  που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας, ολοκλήρωσε τις εργασίες της βραδινές ώρες της 11-11-2015. 

Η συμμετοχή συναδέλφων αλλά και των τοπικών φορέων του Νομού Κέρκυρας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας ήταν μεγάλη, γεγονός που μας χαροποίει ιδιαίτερα, αλλά και αναδεικνύει το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς τόσο απέναντι στους συναδέλφους μας, αλλά και στην τοπική κοινωνία γενικότερα. 

Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως μας ήταν :  Να μην κλείσει ή συγχωνευτεί καμία περιφερειακή Αστυνομική Υπηρεσία (Α.Τ. Παλαιοκαστριτών – Α.Τ. Αχιλλείων και Α.Τ. Λευκιμμαίων) στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας και να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σ’ αυτές, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί «το αγαθό της ασφάλειας», προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας. Η προωθούμενη αναδιάρθρωση  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αμιγώς με οικονομικούς «μνημονιακούς» όρους, αλλά με βάση επιστημονικά – γεωπολιτικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως η νησιωτικότητα και οι ιδιαιτερότητες της Κέρκυρας.  

Οι ανάγκες του νησιού μας για αστυνόμευση είναι μεγάλες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Η γεωγραφική του θέση το καθιστά πύλη εισόδου στη χώρα και στο έδαφος SCHENGEN, έχει Κλειστές Φυλακές και δεν διαθέτει Τμήμα Μεταγωγών, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αλβανία, είναι από τους πρώτους και βασικός τουριστικός προορισμός της χώρας, σημείο που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πολλές διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια, καθώς και επισκέψεις «υψηλών προσώπων», ποδοσφαιρικοί αγώνες, κ.λ.π.. Ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000), από αυτούς σαράντα χιλιάδες (40.000) περίπου κατοικούν στην πόλη της Κέρκυρας και ο υπόλοιπος πληθυσμός βρίσκεται στην περιφέρεια.  

Από στοιχεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας προκύπτει ότι πέρυσι αφίχθηκαν στο νησί τόσο από το λιμάνι, όσο και από τον αερολιμένα, περίπου δύο εκατομμύρια (2.000.000) τουρίστες, οι οποίοι κατέλυσαν ή διήλθαν από το νησί (περίπου το 10% του τουρισμού που ήρθε στη χώρα), το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτούς κατέλυσαν σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα της περιφέρειας, καθόσον οι περισσότερες τουριστικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιφέρεια. 

Καλούνται όλοι οι φορείς της Κέρκυρας να εκδώσουν ψηφίσματα και αποφάσεις έως την Πέμπτη 19-11-2011, προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο των Αστυνομικών Τμημάτων Παλαιοκαστριτών - Αχιλλείων και Λευκιμμαίων, τα οποία θα επιδοθούν την 21-11-2015 στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτριο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, ώστε να μην υποβαθμιστεί «το αγαθό της ασφάλειας» προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας.- 

Για  το  Δ. Σ.
-Ο-                                                                         -Ο- 
Πρόεδρος                                                         Γεν. Γραμματέας ΜΠΟΖΙΚΗΣ  Νικόλαος                                          ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ  Εμμανουήλ 
 (6978489622)                                                        (6909003204) 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου