ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Πρόταση βελτίωσης του Αστυνομικού Βαθμολογίου – Μερική άρση των αδικιών – ανισοτήτων

Η παρακάτω πρόταση κατατέθηκε από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ Αντώνη ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ κατά τις εργασίες του 24ουΠανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ και αποτελεί πρόταση του ιδίου καθώς και του Αντιπροσώπου της ΕΑΥ Σερρών κ. Αχιλλέα ΡΙΖΟ.


Η Α.Σ.Κ.Α. την υιοθετεί, καθώς όπως αιτιολογήθηκε και στις εργασίες του συνεδρίου μας δεν αποτελεί πρόταση νέου βαθμολογίου,  αλλά μια μερική προσαρμογή στο υπάρχον σε εναρμόνιση με το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα σύνταξης εμπεριστατωμένης πρότασης που θα δίνει όραμα στους νέους συναδέλφους και θα αμβλύνει τις όποιες ανισότητες- αδικίες παρατηρείται σε σχέση με το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων, την οποία η αρμόδια επιτροπή της ΠΟΑΣΥ θα πρέπει να επεξεργαστεί και να καταθέσει.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

- Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το στρατιωτικό Μισθολόγιο και εφαρμόζεται ενιαία και στα σώματα ασφαλείας προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω βελτιώσεις:


1.- Ανθυπαστυνόμοι προερχόμενοι από Αστυφύλακες Ανακριτικούς Υπαλλήλους (κατέχουν οργανική θέση Αστ/κα)

Αντί εικοσιπέντε (25) έτη από την ημερομηνία κατάταξης, σε είκοσι ένα (21) έτη βαθμολογική προαγωγή από Αρχιφύλακα σε Ανθυπαστυνόμο. Όταν συμπληρώσουν έντεκα (11) χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό (Ανθυπαστυνόμου), προάγονται  στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ (ύστερα από κρίση) και εξελίσσονται έως τον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ όπου και αποστρατεύονται. Θα κατέχουν οργανική θέση Αστ/κα.

(Μισθολογικό κόστος  άμεσα  Ø, καθώς οι όποιες μεταβολές μισθολογικά θα πραγματοποιηθούν μετά από  έτη).

2.- Ανθυπαστυνόμοι προερχόμενοι από Εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα – πρώην Ενωμοτάρχες ( κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου).

Όταν συμπληρώσουν έντεκα (11) χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό (Ανθυπαστυνόμου), προάγονται  στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ (ύστερα από κρίση) και εξελίσσονται έως τον βαθμό του Αστυνόμου Β’. Καταλαμβανόμενοι από όριο ηλικίας ή 35 έτη από ημερομηνία κατάταξης, με αίτηση απόλυσης οι Αστυνόμοι Β’ ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους προάγονται στους βαθμούς Αστυνόμος Α’ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Θα κατέχουν οργανική θέση Ανθ/μου, με αλλαγή στο καθηκοντολόγιο να εκτελούν Αξιωματικοί Υπηρεσίας έως και το βαθμό του Αστυνόμου Β’.

(Μισθολογικό κόστος  άμεσα  Ø, καθώς οι υπάρχοντες Υπαστυνόμοι Α’ που θα προαχθούν σε Αστυνόμους Β’, είναι ελάχιστοι και η αποστρατεία τους σε Α/Α’ και Α/Υ’, δεν επιφέρει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα στην ενέργεια και στη σύνταξη, διότι υπάρχει φραγμός στη μισθολογική προαγωγή (2/3 Ταξιάρχου), την οποία λαμβάνουν σήμερα οι Αξιωματικοί προερχόμενοι εξ’ Υπαξιωματικών.

3.- Αξιωματικοί προερχόμενοι από Τ.Ε.Μ.Α.

Οι Αστυνόμοι Β’ που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή λόγο συμπληρώσεως 35ετίας,  εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους, (όπως ισχύει για τους Αστυνόμους Α’ και Αστυνομικούς Υποδιευθυντές), προάγονται  εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και λαμβάνουν πλήρη βασικό μισθό Ταξιάρχου, ένα (1) μήνα πριν την αποστρατεία τους.

(Μισθολογικό κόστος ελάχιστο).

4.- Αρχιφύλακες μη Ανακριτικοί Υπάλληλοι προερχόμενοι από Αστυφύλακες – πρώην Συνοριοφύλακες – πρώην Ειδικούς Φρουρούς.

Όταν συμπληρώσουν 31 ή 33 έτη από ημερομηνία κατάταξης στο Σώμα, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. Καταλαμβανόμενοι από όριο ηλικίας ή αίτηση απόλυσης (33έτη και άνω), από ημερομηνία κατάταξης ένα (1) μήνα πριν την αποστρατεία τους, προάγονται σε Υπαστυνόμους Β’. Θα κατέχουν οργανική θέση Αστ/κα και εκτελούν καθήκοντα Αστ/κα.

(Μισθολογικό κόστος στην ενέργεια ελάχιστο, καθώς  παραμένει μικρός αριθμός πάνω από 31 και 33 έτη Υπηρεσίας αντίστοιχα, το κόστος, η μισθολογική προαγωγή από 2/3 Αστυνομικού Διευθυντή σε Αστυνομικού Διευθυντή.

Μισθολογικό Κόστος

Κατηγορία 1η

(Ανθυπαστυνόμοι προερχόμενοι από Αστυφύλακες Ανακριτικούς Υπαλλήλους)

(Μισθολογικό κόστος  άμεσα  Ø, καθώς οι όποιες μεταβολές μισθολογικά θα πραγματοποιηθούν μετά από  έτη).


Κατηγορία 2η

(Ανθυπαστυνόμοι προερχόμενοι από Εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα – πρώην Ενωμοτάρχες)

(Μισθολογικό κόστος  άμεσα  Ø, καθώς οι υπάρχοντες Υπαστυνόμοι Α’ που θα προαχθούν σε Αστυνόμους Β’, είναι ελάχιστοι και η αποστρατεία τους σε Α/Α’ και Α/Υ’, δεν επιφέρει κανένα οικονομικό αποτέλεσμα στην ενέργεια και στη σύνταξη, διότι υπάρχει φραγμός στη μισθολογική προαγωγή (2/3 Ταξιάρχου), την οποία λαμβάνουν σήμερα οι Αξιωματικοί προερχόμενοι εξ’ Υπαξιωματικών.

Κατηγορία 3η

(Αξιωματικοί προερχόμενοι από Τ.Ε.Μ.Α)

 Πλήθος: 39
Διαφορά Μ.Β.: Ταξιάρχου – 2/3 Ταξιάρχου = 64 + 60% Ε.Χ. = 102,40 το μήνα

Πλήθος 39 Χ 102,40 το μήνα = 3993,60 ανά μήνα

3993,60 Χ 12 μήνες = 47923,20 ετήσια

Κατηγορία 4η

(Αρχιφύλακες μη Ανακριτικοί Υπάλληλοι προερχόμενοι από Αστυφύλακες – πρώην Συνοριοφύλακες – πρώην Ειδικούς Φρουρούς)

Πλήθος: 199
Διαφορά Μ.Β.: Α/Δ – 2/3 Α/Δ = 43 + 60% Ε.Χ. = 68,80 το μήνα

Πλήθος 199 Χ 68,80 το μήνα = 13691,20 ανά μήνα

13691,20 Χ 12 μήνες = 164294,40 ετήσια

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου