ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας

Αθήνα 1 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 605/9/86


Προς: Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ

Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
              κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
          2) Πολιτικά Κόμματα
          3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, απευθύνεται σε σας, ευθύς μετά την λήξη των εργασιών του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου (25-27 Νοεμβρίου 2014), προκειμένου να σας ενημερώσει για την καταλυτική απόφασή μας, να μην αποδεχθούμε το εκβιαστικό δίλημμα, που είχε τεθεί φέτος τον Αύγουστο με την ψήφιση του άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 και το οποίο προβλέπει την αναγκαστική υπαγωγή του ασφαλιστικού μας φορέα, του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο ΕΤΕΑ, εκτός και αν ως τις 31/12/2014, συνηγορήσουμε υπέρ της μετατροπής του σε Επαγγελματικό Ταμείο (ΝΠΙΔ), καίτοι δεν είμαστε ιδιωτικοί, αλλά δημόσιοι, κρατικοί υπάλληλοι και μάλιστα στον πιο ευαίσθητο τομέα του Κράτους.

Το 24ο Συνέδριο αποφάσισε να ζητήσει από την Κυβέρνηση και ειδικότερα από τον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την άμεση προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει:

  α) την άμεση κατάργηση του ως άνω άρθρου και

  β) να υπάρξει παράταση –τουλάχιστον εξάμηνη- των οριζομένων προθεσμιών.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση επιβάλλεται να γίνει για να δοθεί η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης όλων των αστυνομικών, αλλά και των συνταξιούχων, μέσω Γενικών Συνελεύσεων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα δημιουργίας ασφαλιστικού πυλώνα Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, μια πρόταση που βρήκε ήδη τα ευήκοα ώτα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, κρίσιμες παράμετροι, όπως ο ορισμός της «ρήτρας αξιομάχου» και ο προσδιορισμός του «συντελεστή βιωσιμότητας», που καθιερώνονται για πρώτη φορά με το άρθρο 220, δεν κατέστη δυνατόν να τεθούν υπόψη μας με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να σχηματίσουμε σαφή και πλήρη εικόνα για την προοπτική του ταμείου μας, πόσο μάλλον ποια από τις δυο εκδοχές (ΕΤΕΑ ή ΤΕΑ) θα αποβεί λιγότερο μοιραία για τους ασφαλισμένους μας.

Κυρίαρχο αίτημα του συνεδρίου μας, μετά από βασανιστική συζήτηση, ήταν η θωράκιση - διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ και όχι η ενσωμάτωση ή μετεξέλιξή του σε κάποιο φορέα που δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για τη βιώσιμη λειτουργία του και την εκπλήρωση της αποστολής του. Γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε υπό την καθοδήγηση της Τρόικας, το ταμείο απώλεσε ήδη μέσω του PSI περί τα 360.000.000 ευρώ –κονδύλια τα οποία δεν έχουμε λησμονήσει- ενώ τώρα αντιμετωπίζει ξανά τον κίνδυνο να χάσει όλα τα εναπομείναντα αποθεματικά του (περίπου 280.000.000 ευρώ).

  Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επειδή η απόφαση του Πανελλαδικού μας Συνεδρίου βασίστηκε σε συγκεκριμένες αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν εκ μέρους μας προς το σκοπό αυτό, όσο και στην δημόσια, ενθαρρυντική για μας, τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ενιαίου ασφαλιστικού πυλώνα Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να αναζητηθεί και να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, εφόσον αποδεχτείτε το αίτημά μας και αποτρέψετε περαιτέρω αρνητικές συνέπειες εις βάρος των χιλιάδων ασφαλισμένων αστυνομικών του ταμείου μας.

Επειδή σε κάθε περίπτωση ο χρόνος είναι πιεστικός λόγω των προβλεπομένων στο άρθρο 220 προθεσμιών και ο κοινοβουλευτικός χρόνος επίσης όχι απεριόριστος, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι βάσει της Ημερήσιας Διάταξης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, ξεκινά την Τετάρτη, 3/12/2014, η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, μια κορυφαία διαδικασία κατά την οποία η Κυβέρνηση καλείται να ρυθμίσει πολλά εκκρεμή ζητήματα.

Φρονούμε ότι είναι απολύτως ορθό και χρήσιμο να σταματήσει τώρα η ανωμαλία στην οποία οδηγείται το ΤΕΑΠΑΣΑ – χωρίς δική μας ευθύνη- με την υπερψήφιση σχετικής τροπολογίας του Νόμου 4281/14.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι την ημέρα συζήτησης και ψήφισης του άρθρου 220, από το Γ' Θερινό Τμήμα, την 6η Αυγούστου 2014, εκτός από μας, την κάθετη αντίθεσή τους είχαν εκφράσει από το βήμα της Βουλής, όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, θέση η οποία δεν έχει μεταβληθεί.

Επομένως, εναπόκειται σε σας, να δώσετε τέλος στην αγωνία μας και να συμβάλλετε έτσι καταλυτικά τόσο στην ικανοποίηση ενός μείζονος σημασίας αιτήματός μας, όσο και στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος ηρεμίας και ομοψυχίας, που έχει ανάγκη το Αστυνομικό Σώμα, σε μια δύσκολη για τον τόπο μας περίοδο.

Με εκτίμηση


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου