ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Αίτημα της Σ.Κ.Α.Υ. Θεσ/νίκης για παράταση της βραχείας και της κανονικής άδειας έτους 2014

Όπως είναι γνωστό το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται βραχεία άδεια απουσίας διάρκειας επτά (7) ημερών κάθε έτος, την οποία μπορεί αν λάβει με ημερομηνία έναρξης μέχρι την 31/12 του έτους δικαιώματος λήψης αυτής της άδειας, βάσει των διατάξεων του αρθ. 4 του π.δ. 27/1986, ενώ βέβαια η κανονική άδεια μπορεί να εξαντληθεί μέχρι την 31/3 του επόμενου έτους από το έτος γέννησης του δικαιώματος της κανονικής άδειας, βάσει του αρθ. 2 του ανωτέρου π.δ.


Δυστυχώς τα τελευταία έτη λόγω πραγματικά αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, υπήρχαν αρκετά χρονικά διαστήματα, μερικά από τα οποία μεγάλης διάρκειας, στα οποία οι διοικήσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών, αρνούνταν τη χορήγηση της βραχείας άδειας, η οποία βέβαια οφείλεται να χορηγείται σε όλους ανεξαιρέτως τους αστυνομικούς, ακριβώς λόγω και της ιδιαιτερότητας της εργασίας τους, δηλαδή λόγω της παροχής εργασίας σε (6) εξαήμερη βάση, όχι σε πενθήμερο και λόγω των ακατάστατων ωραρίων εργασίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ειδικά για φέτος το 2014 έγιναν δύο (2) εκλογικές αναμετρήσεις το μήνα Μάιο (Αυτοδιοικητικές –Δημοτικές και Περιφερειακές-, καθώς και Ευρωεκλογές), όπου στο διάστημα της προεκλογικής περιόδου δεν χορηγούνταν οι κανονικές άδειες, αλλά και αντίστοιχα οι βραχείες άδειες δόθηκαν σε πολύ λίγους αστυνομικούς, ενώ βέβαια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο λόγω εγκαινίων ΔΕΘ, τον Οκτώβριο λόγω της Παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην Εθνική Επέτειο, το Νοέμβριο λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου και τώρα, το Δεκέμβριο, λόγω των αστυνομικών μέτρων της 6ης Δεκεμβρίου, υπήρχαν αρκετά χρονικά διαστήματα στα οποία οι εργαζόμενοι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να λάβουν τις άδειές τους.

Κάποιες φορές αναγκαστικά το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τα προηγούμενα έτη, αποφάσισε και διέταξε την παράταση των ημερομηνιών χορήγησης των αδειών των αστυνομικών, δηλαδή και της βραχείας και της κανονικής άδειας, αλλά δυστυχώς οι σχετικές διαταγές εκδίδονταν σχετικά αργά, όπως για παράδειγμα πέρυσι το 2013, η παράταση για τις βραχείες άδειες ανακοινώθηκε λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, τις τελευταίες ημέρες του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προσωπικά, οικογενειακά, αλλά και υπηρεσιακά προβλήματα στους συναδέλφους και στις Υπηρεσίες τους, αντίστοιχα.

Για όλα τα ανωτέρω, αλλά και επειδή πραγματικά λόγω αυξημένων αναγκών και έλλειψης προσωπικού, η υπηρεσιακή ζωή των αστυνομικών έχει δυσκολέψει και σε συνδυασμό με τις άσχημες οικονομικές συνθήκες οδηγούν στο αποτέλεσμα να υπάρχει μία περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και προκειμένου να γίνει καλύτερα και πληρέστερα ο οικογενειακός και υπηρεσιακός προγραμματισμός, η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Σ.Κ.Α.Υ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ως συνδικαλιστικός οργανισμός των αστυνομικών του ν. Θεσσαλονίκης ενημερώνει τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να δώσει εντολές – οδηγίες και να εξετάσει, όπως:

Άμεσα να διαταχθεί από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η παράταση χορήγησης της βραχείας άδειας, καθώς και της κανονικής άδειας, έγκαιρα και άμεσα και όχι την τελευταία χρονική στιγμή.

Να εξετάσει το ζήτημα να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του π.δ. 27/1986 για τον κανονισμό αδειών του αστυνομικού προσωπικού, όπως π.χ. κατάργηση φύλλων αδείας, που μόνο τη γραφειοκρατία αυξάνει, περαιτέρω νόμιμη παράταση στις ημερομηνίες χορήγησης των ανωτέρω αδειών, εξορθολογισμός του συστήματος προγραμματισμού και έγκρισης των αδειών και ενσωμάτωση του κανονισμού, αναλογικά όπως τον κανονισμό των δημοσίων υπαλλήλων, διατηρώντας όμως τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες του Αστυνομικού Σώματος και των Υπηρεσιών.

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2014

Η Οργανωτική – Συντονιστική Επιτροπή της Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

«πρώτα ο συνάδελφος»

Πηγη : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου