ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014

Στη Βουλή το ζήτημα αντικατάστασης του συστήματος “TETRA”

«Το ελληνικό Δημόσιο δεν άσκησε δικαίωμα προαίρεσης και η λειτουργία του συστήματος TETRA έπαψε στις 24:00 η ώρα της 31.07.2014, ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του εν λόγω δικτύου».Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε έγγραφο του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί από τους βουλευτές τη ΝΔ Νικήτα Κακλαμάνη και Θεόδωρο Καράογλου.

Στο έγγραφο που αφορά τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας της ΕΛΑΣ, ο κ. Κικίλιας θυμίζει ότι οι υπηρεσίες του ραδιοδικτύου TETRA, στις οποίες δεν συμπεριλαμβανόταν η δυνατότητα εντοπισμού της θέσης υπηρεσιακών οχημάτων ή προσωπικού, παρέχονταν μέσω συμβολαίου δεκαετούς διάρκειας (1.8.2004 έως 31.7.2014), έναντι συνολικού τιμήματος 82.194.510 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Μετά το πέρας της δεκαετούς χρήσης του δικτύου, ιδιοκτησίας Siemens, η σύμβαση παρείχε δύο επιλογές. Δηλαδή την επέκταση κατά 5 έτη των υπηρεσιών του δικτύου TETRA (δικαίωμα προαίρεσης) και τη μεταβίβαση κυριότητας της υποδομής TETRA στο ελληνικό Δημόσιο.

Ωστόσο, και όπως προκύπτει από το έγγραφο του κ. Κικίλια, κατά τον τελευταίο χρόνο ισχύος της σύμβασης, από 1.8.2013, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, οι οποίες δεν ετελεσφόρησαν, καθότι οι προσφορές που υπεβλήθησαν, λαμβανομένης υπόψη και της παλαιότητας του συστήματος, κρίθηκαν παντελώς ασύμφορες για το ελληνικό Δημόσιο.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διευκρινίζει, επίσης, ότι για τη διακοπή του συστήματος TETRA είχε, εγκαίρως, ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση της επικοινωνίας των υπηρεσιών της Αττικής σε περίπτωση που απέβαινε άκαρπη η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, και προς την κατεύθυνση αυτή είχαν εκδηλωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση του υπάρχοντος αναλογικού δικτύου της Αττικής.

Ο υπουργός ενημερώνει, ακόμη, ότι από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ έχει προταθεί προς ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 η απόκτηση συστήματος ασυρμάτων επικοινωνιών προτύπου TETRA, για τις περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, που απαιτούν διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, η Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου έχει ήδη συνάψει σύμβαση με την εταιρεία DETECON Ανάπτυξη-Τεχνολογία Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία, για την προμήθεια Ενοποιημένου Συστήματος Ομαδικής Επικοινωνίας, βασιζόμενο σε τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας τύπου «TASSTA».

«Κύριο μέλημα του υπουργείου και του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ αποτελεί η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, η εξυπηρέτηση των αναγκών του υφιστάμενου επιχειρησιακού σχεδιασμού ασφαλείας της χώρας και η διασφάλιση της διαφάνειας στο πλαίσιο συνεπούς εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής και κοινοτικής νομοθεσίας», αναφέρει στο έγγραφο ο κ. Κικίλιας.

Πηγή : policeonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου