ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Από αύριο το νέο - γρηγορο σύστημα έκδοσης ταυτοτήτων

Από την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ξεκινάει η εφαρμογή του νέου συστήματος έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας η οποία σύμφωνα με την αστυνομία θα πραγματοποιείται σε λίγα λεπτά. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.


Ειδικότερα: Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και σημαντική εξοικονόμηση πόρων όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι φορείς και σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ενέργειας από τις εκτυπώσεις.

Πρόκειται για τα σχετικά έγγραφα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούνταν για καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανούνταν ετησίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 Ευρώ.

Επίσης εκτιμάται πως θα υπάρξει εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους με την απελευθέρωση ετησίως περίπου 150.000 ανθρωποωρών εργασίας δημοτικών και αστυνομικών υπαλλήλων. Η όλη διαδικασία γίνεται εφικτή χάρη στη διασύνδεση των Αστυνομικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια. 

Πρόκειται για την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία.

Πηγη : www.ertopen.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου