ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Παραμονή στην Υπηρεσία και πέραν του ορίου ηλικίας

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 504/6/2β

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κοιν.: 1) Γραφείο κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
          2) Γραφείο Προϊστάμενου Επιτελείου Α.Ε.Α.

Θέμα: «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ (Π.Δ. 164/2013).- Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού (Π.Δ. 128/2010)».

Σχετ: Υπ. αριθ. 504/6/2 από 17-09-2014 έγγραφό μας.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας αποστέλλουμε το υπ’αριθ. 6013/22/3774-α΄ από 30-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού & Εσωτερικών Λειτουργιών Α.Ε.Α./Τμ. 1ο- Αξιωματικών, για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας.

Εξυπακούεται ότι οι όποιες σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων για να είναι εφικτό να εξεταστούν από τα αρμόδια συμβούλια, πρέπει να έχουν περιέλθει στο Α.Ε.Α. το αργότερο μέχρι το πέρας του Β΄ δεκαημέρου μηνός Νοεμβρίου.
Πηγή : poasy.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου