ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Συμμετοχή της ΠΟΑΣΥ σε δημόσια διαβούλευση για την πρόληψη της κλοπής μετάλλων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) πήρε μέρος στη δημόσια διαβούλευση του έργου Pol- PRIMETT II που σχετίζεται με την συνεργασία Αστυνομίας –Ιδιωτικού Τομέα, για την αντιμετώπιση της κλοπής μετάλλων.

Το έργο στοχεύει στην:

-Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα τόσο μέσα στα κράτη της Ε.Ε. όσο και σε διακρατικό επίπεδο.

-Ενίσχυση της γνώσης για την συμμετοχή του οργανωμένου εγκλήματος στην κλοπή μετάλλων, την σχέση του με άλλες κατηγορίες εγκλήματος κατά της περιουσίας και της επίδρασής του στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και το κράτος.

-Ενίσχυση της κατανόησης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διασυνοριακής διακίνησης κλεμμένων μετάλλων.

-Παροχή βοήθειας στον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση της στρατηγικής πρόληψης και αποτροπής της εγκληματικότητας μέσα από την διατομεακή ολοκλήρωση και την συνεργασία μεταξύ των εταιρειών που χρησιμοποιούν, παράγουν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν μέταλλα.

-Δημιουργία Εξειδικευμένων Ομάδων Χρηστών για την βελτίωση του επιπέδου των διεθνών συνδέσμων που μοιράζονται γνώση, δεξιότητες, ευφυΐα και τεχνικές επιβολής και πρόληψης.

-Εγκατάσταση και επέκταση οριζοντίων συνεργασιών για την συλλογή και μεταφορά δεδομένων, καθώς και τον προσδιορισμό του τύπου και της προτεραιότητας πληροφόρησης που πρέπει να μεταφερθεί.

-Επίδειξη της καλύτερης χρήσης πόρων στο εσωτερικό των Οργανισμών για την αποφυγή επαναλήψεων και αστοχιών στην εργασία.

-Παροχή κληρονομιάς συνεργασιών και καλών πρακτικών για το μέλλον.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, στα σχετικά ερωτηματολόγια απάντησε ο Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΣ.Υ.

1) Ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των κενών Γνώσης και Μεθοδολογιών.

ΕΡ:1. Έχει ο Οργανισμός σας πρακτική εμπειρία στην διερεύνηση/δίωξη κλοπών μετάλλων ή συναφών εγκληματικών πράξεων;

ΑΠ: Ο Οργανισμός μας, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο δεν διαθέτει πρακτική εμπειρία στην διερεύνηση και δίωξη σχετικά με την κλοπή μετάλλων ή άλλων συναφών εγκληματικών πράξεων. Επικουρικά, μέσω της Επιτροπής Επιμόρφωσης και Μελετών που έχει συσταθεί, συνδράμει κάθε φορέα δημόσιο και ιδιωτικό που μετέχει σε ανάλογα προγράμματα της Ε.Ε. και διακρατικών συνεργασιών, μέσω της δημόσιας διαβούλευσης και παρέχει κάθε βοήθεια συμβουλευτικού χαρακτήρα. Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του προβλήματος επιζητούμε και εμείς μέσα από την ενεργό συνδικαλιστική δράση, να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην εξάλειψη αυτού του φαινομένου που ταλανίζει συνολικά την Ε.Ε., διακατεχόμενοι από ανάλογο προβληματισμό, που μας διακρίνει λόγω και της ιδιότητάς μας ως αστυνομικών.

ΕΡ:2. Παρακαλώ, περιγράψτε εν συντομία τον τακτικό τρόπο λειτουργία σας σε σχέση με την κλοπή μετάλλων.

ΑΠ: Η Ομοσπονδία μας επιζητεί την ενημέρωση μέσω της συλλογής πληροφοριών που σχετίζονται με την κλοπή μετάλλων και συμμετέχει σε ανάλογες εκδηλώσεις όπως διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια και διατηρεί επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να συμβάλλει επικουρικά και συμβουλευτικά σε αυτήν την προσπάθεια. Παρακολουθεί την Ελληνική αρθογραφία στον τύπο και ανάλογες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ προτίθεται μέσω της επιτροπής επιμόρφωσης και μελετών να εκδηλώσει δράσεις ανάλογου ενδιαφέροντος.

ΕΡ:3. Μοιράζεστε κάποιου είδους πληροφόρηση με άλλους Οργανισμούς όπως είναι για παράδειγμα οι εισαγγελικές αρχές, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος, οι εφορίες και τα τελωνεία.

ΑΠ: ΝΑΙ. Η Ομοσπονδία μας δεν αποτελεί διωκτικό μηχανισμό ούτως ώστε να συνεργάζεται ενεργά με αυτές τις αρχές. Παρά ταύτα αναζητά στοιχεία και πληροφόρηση μετά το πέρας και την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης και κυρίως μετά την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτές οι ενέργειές μας συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή των μελών μας, αλλά κυρίως της κοινωνίας στον τομέα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των υπηρεσιών του κράτους στον τομέα του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται φοροδιαφυγή και απώλεια εσόδων από δασμούς.

ΕΡ:4. Υπάρχει σε εξέλιξη στη χώρα σας κάποια κεντρική δράση συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφόρησης σχετικά με την κλοπή μετάλλων και εάν ναι ποιοι φορείς την υλοποιούν; Ποιοι Οργανισμοί του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα συμμετέχουν;

ΑΠ: ΝΑΙ. Οι Αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν την διαμορφούμενη κατάσταση που λαμβάνει όλο και νέες διαστάσεις, εξετάζουν τρόπους δράσης κεντρικού συντονισμού, όπου συμμετέχουν από κοινού η Ελληνική Αστυνομία, η κεντρική διοίκηση του Ο.Σ.Ε. ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής της Ηλεκτρικής Ενέργειας), Ε.Υ.Α.Θ. (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) και άλλοι φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η κατάσταση θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί περαιτέρω εάν τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών Υποδομών Δικτύων, Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης Θεσμών Διαφάνειας και Εθνικής Οικονομίας είχαν αναπτύξει μεγαλύτερη δράση και ενεργό συμμετοχή.

ΕΡ:5. Περιγράψτε εν συντομία την μεθοδολογία που ακολουθεί ο Οργανισμός σας για την διερεύνηση ενός περιστατικού κλοπής μετάλλων.

ΑΠ : Ο Οργανισμός μας παρακολουθεί την μεθοδολογία της ηλεκτρονικής πύλης Metal-Alert από κοινού με τους φορείς που συμμετέχουν στην μηδενική ανοχή έναντι των φαινομένων κλοπής της δημόσιας περιουσίας και καταστροφής των υποδομών της χώρας. Επειδή δεν είμαστε διωκτικός μηχανισμός ή κατασταλτικός μηχανισμός επιζητούμε μέσω της πληροφόρησης και ανάλογων προγραμμάτων να συνδράμουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Η εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή στοχεύει στην αποτροπή της κλοπής μετάλλων, καθιστώντας το κλοπιμαίο υλικό δημόσια γνωστό, εύκολα αναγνωρίσιμο, χωρίς δυνατότητες διάθεσης και επομένως άνευ εμπορικής αξίας.

ΕΡ:6. Έχει ο Οργανισμός σας αποδεικτικά στοιχεία οργανωμένης εγκληματικότητας (Ο.Ο.Ε- Ομάδες Οργανωμένου Εγκλήματος) ή αθέμιτης συνεργασίας με άλλους εγκληματίες στην κλοπή μετάλλων;

ΑΠ: ΝΑΙ. Ο Οργανισμός μας γνωρίζει, λόγω συνάφειας με την Ελληνική Αστυνομία, ότι η αύξηση της ζήτησης και της τιμής του σιδήρου και του χαλκού σε επίπεδο ρεκόρ σε όλη την χώρα, βρίσκεται σε έξαρση. Όσο πιο υψηλές γίνονται οι τιμές στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων των βασικών μετάλλων τόσο πληθαίνουν και τα κρούσματα παρόμοιων κλοπών. Η έξαρση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εντυπωσιακή άνοδο της τιμής των πολύτιμων μετάλλων στην χρηματιστηριακή αγορά, ενώ στην μαύρη αγορά, όπου καταλήγουν τα κλοπιμαία, οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς. Συμπερασματικά σε αυτά τα επίπεδα υπάρχουν εμφανή στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος και αθέμιτης συνεργασίας με άλλους εγκληματίες κλοπής μετάλλων και πώλησης σκράπ.

ΕΡ:7. Έχει ο Οργανισμός σας κάποια γεγονότα στην εμπειρία του που αφορούν οποιαδήποτε μορφή εγκλήματος κατά του περιβάλλοντος;

ΑΠ: ΝΑΙ. Γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία μετείχε σε ελέγχους με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ σε προγραμματισμένους αλλά και σε έκτακτους ελέγχους, σε επιχειρήσεις διαχείρισης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, και αξιοποίησης παλαιών μετάλλων scrap και αποβλήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2939/2001. Όπως διαπιστώνεται, πρόκειται για μη αδειοτούμενες μάντρες συλλογής, διαχωρισμού και εμπορίας παλαιών σιδήρων και μετάλλων, οι οποίες διαχειρίζονται στερεά απόβλητα χωρίς την απαιτούμενη από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία άδεια. Επίσης διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα (αποθήκευση μεταχειρισμένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων). Χωρίς να διαθέτουν άδεια και χωρίς να συμμετέχουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Κάποιες μονάδες λειτουργούν σε υπαίθριο και όχι σε στεγασμένο χώρο, χωρίς να διαθέτουν και πυρασφάλεια.

ΕΡ:8. Υπάρχει αποδεικτικό απάτης, αποφυγής απόδοσης του Φ.Π.Α, έκδοσης πλαστών τιμολογίων κ.α.;

ΑΠ: ΝΑΙ. O Οργανισμός μας γνωρίζει σε πληροφοριακό επίπεδο ότι διενεργούνται έλεγχοι συχνοί από το Σ.Δ.Ο.Ε. για την λήψη μέτρων περιορισμού του γενικευμένου φαινομένου κλοπής μετάλλων. Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων των διωκτικών αρχών σχετικά με τις κλοπές μετάλλων από δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ελέγχονται επιχειρήσεις ανακύκλωσης παλαιού σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων και σε ανάλογες περιπτώσεις που διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις τα σχετικά ευρήματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Κύριος στόχος είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι εστιάζονται στην εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στον Φ.Π.Α., τη νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα παράνομου χρήματος, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος για την νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών με την έκδοση ή μη σχετικών παραστατικών.

ΕΡ:9. Προκύπτουν διασυνδέσεις με άλλες μορφές εγκληματικής δράσης που έχουν καθοριστεί με σαφήνεια;

ΑΠ: ΝΑΙ. Αναφερόμαστε σε ένα πρόβλημα χωρίς σύνορα. Η κλοπή μετάλλων είναι μια εγκληματική δράση που δεν γνωρίζει σύνορα και όχι μόνο στην περιοχή της Βαλκανικής, όπου η επονομαζόμενη μαφία του scrap έχει απλώσει τα δίχτυα της σε όλα τα κράτη της περιοχής με ομάδες Ρομά και όχι μόνο, να δρουν ανεξέλεγκτα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ενδεικτικό παράδειγμα της παγκοσμιοποίησης του προβλήματος αναφέρουμε ότι θύμα της επονομαζόμενης μαφίας του scrap έπεσαν και Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκης λίγο μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post λίγες μέρες μετά ανέφερε πως εκλάπησαν περίπου 250 τόνοι μετάλλων από το σημείο μηδέν. Στην Ινδία σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι κοινό μυστικό μεταξύ των ιθυνόντων των σιδηροδρόμων πως ένα ισχυρό λόμπι, που δρα κυρίως στο Ανατολικό Τμήμα της χώρας, κλέβει τόνους μεταλλικών στοιχείων από το σιδηροδρομικό δίκτυο.

ΕΡ:10. Υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τα σημεία της αλυσίδας διακίνησης των κλεμμένων μετάλλων που εμπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα;

ΑΠ: ΝΑΙ. Η οργανωμένη εγκληματικότητα απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Ευρώπης λόγω των επιπτώσεών της στην οικονομική ισσοροπία των χωρών και στις κοινωνικές δομές τους. Η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος είναι ραγδαία και στον χώρο κλοπής μετάλλων λόγω της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων έτσι ώστε να έχει πλέον διασυνοριακό και διεθνή χαρακτήρα. Με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και την επίδραση της Δύσης άνοιξε ένα νέο πεδίο οικονομικής και εμπορικής δράσης, τόσο νόμιμης όσο και παράνομης. Οι σαρωτικές πολιτικές αλλαγές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συνέβαλαν αποφασιστικά στο να εκμεταλλευθούν την κατάσταση ντόπιες και ξένες εγκληματικές οργανώσεις, χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο τη διαφθορά πολιτικών προσώπων και δημοσίων λειτουργών.

ΕΡ:11. Ο Οργανισμός σας έχει έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε τρόπο με κλέφτες μετάλλων που έχουν ομολογήσει την συμμετοχή τους σε Ομάδες Οργανωμένου Εγκλήματος;

ΑΠ: ΝΑΙ. Μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας τυγχάνει να έχουν υπηρετήσει σε υπηρεσίες της Δημόσιας Ασφάλειας. Γνωρίζουμε ότι πηγή τροφοδοσίας για όσους κλέβουν χαλκό είναι η αποξήλωση καλωδίων από αφύλακτες εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς χώρους, η κλοπή στροφείων καλωδίων από αποθήκες εμπορίας η αφαίρεση μετασχηματιστών από αγροτικές περιοχές, η αποξήλωση δικτύου δημοτικού φωτισμού, ακόμη και η αποξήλωση καλωδίων Ο.Τ.Ε. από τις κολόνες της εταιρείας που είχε συμβεί πριν 4 χρόνια και είχε αφήσει δίχως τηλεφωνική σύνδεση μεγάλη περιοχή της Θήβας. Ο Οργανισμός μας γνωρίζει από επαφή που είχε με μέλη του οργανωμένου εγκλήματος κλοπής μετάλλων πως το φαινόμενο παρουσιάζει έξαρση σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία χρόνια. Ως βασική αιτία θεωρείται η αυξημένη τιμή της εμπορευσιμότητας των μετάλλων, καθώς και η εύκολη εξαφάνιση των ενοχοποιητικών στοιχειών. Οι κλέφτες μετάλλων δεν περιορίζονται μόνο στην κλοπή χαλκού ή μπρούτζου που έχουν ιδιαίτερα αυξημένη τιμή στην αγορά η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,20 ευρώ και 3,50 ευρώ ανά κιλό αντίστοιχα, αλλά κλέβουν οποιοδήποτε μέταλλο που μπορεί να μεταφερθεί όπως αλουμίνιο το οποίο έχει τιμή 0,80 ευρώ το κιλό ή σίδερο με τιμή 0,19 ευρώ το κιλό. Οι τιμές αυτές είναι τιμές αγοράς του προϊόντος από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης των μετάλλων.

ΕΡ: 12. Θα θέλατε να μοιραστείτε την εμπειρία σας αυτή με άλλους Οργανισμούς;

ΑΠ: ΝΑΙ. Η Ομοσπονδία μας μέσω της Επιτροπής Μελετών και Επιμόρφωσης αναζητά την εμπειρία και την συνεργασία με όλους τους φορείς και Οργανισμούς ευρύτερα. Ευελπιστούμε σε μία Πανεθνική συνεργασία με εταιρείες κυρίως ανακύκλωσης, των αρμοδίων Δημόσιων Οργανισμών, των Εταιρειών Κοινής Ωφελείας και των αρχών Ασφαλείας, βοηθώντας έτσι στην κοινή προσπάθεια για την προστασία της Δημόσιας περιουσίας και των υποδομών της χώρας. Η συνεργασία αυτή προσδοκούμε να συμπεριλάβει και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και επαγγελματικούς συνδέσμους που σχετίζονται με την βιομηχανία ανακύκλωσης ώστε όλοι μαζί και συλλογικά, να εργαστούμε με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας που συνδέεται με την παράνομη συλλογή και διακίνηση μετάλλων, καθώς και άλλου υλικού που περιέχει εμπορεύσιμα μέταλλα.

ΕΡ:13. Είναι δυνατή η δημιουργία ενός προφίλ της διαδικασίας λειτουργίας των Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος σε σχέση με την κλοπή μετάλλων:

ΑΠ: ΝΑΙ. Αρκετές φορές οι δράστες καταστρώνουν για μέρες το σχέδιο κλοπής παρακολουθώντας το σημείο που πρόκειται να χτυπήσουν ακόμη και για εβδομάδες ζυγίζοντας τα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζοντας τον κατάλληλο τρόπο εισόδου κάθε φορά. Αφού έχουν καταστρώσει το σχέδιό τους, απαλλοτριώνουν ακόμα και φορτηγά «παπαγαλάκια» από πολλές επιχειρήσεις και επισκέπτονται την επιχείρηση που έχουν στοχοποιήσει, αφαιρώντας τα στροφεία με τη χρήση ειδικού εργαλείου και φορτώνοντάς τα σε αυτό. Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι δράστες έχουν κάνει χρήση εκφοβιστικών βολών με πυροβόλα όπλα και έχουν επιτεθεί σε φύλακες ή έχουν ρίξει με το κλεμμένο φορτηγό μαντρότοιχους, για να κλέψουν στροφεία καλωδίων. Είναι τέτοια η ορμή τους για να κλέψουν χαλκό, που στην περίπτωση της κλοπής μετασχηματιστών, οι κλέφτες θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, μιας και οι μετασχηματιστές περιέχουν Clophen, ένα τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία έλαιο. Ειδικότερα στην κλοπή σιδήρου, οι δράστες αφαιρούν ακόμα και τα καπάκια από τα φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους δρόμους, αποξηλώνουν ακόμα και σιδηροτροχιές του Ο.Σ.Ε. σε αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων. Όλα τα κλεμμένα μέταλλα οδηγούνται από τους δράστες σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης scrap προκειμένου να τα λιώσουν και στην συνέχεια να τα μεταπωλήσουν σε βιομηχανίες που τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι συνεργοί στο έγκλημα της κλοπής μιας και με τη συμβολή τους ολοκληρώνεται η διαδικασία. Οι δράστες μετάλλων άλλοτε είναι οργανωμένες σπείρες και άλλοτε μεμονωμένα άτομα. Δεν έχουν εθνικότητα ή φυλή μιας και αρκετές φορές έχουν εντοπισθεί μεικτές ομάδες από ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

ΕΡ:14. Έχετε κάποιου είδους πληροφόρηση για τον τρόπο οργάνωσης των Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος;

ΑΠ: ΝΑΙ. Η οργανωμένη εγκληματικότητα απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τις χώρες της Ευρώπης, λόγω των επιπτώσεών της στην οικονομική ισορροπία των χωρών και στις κοινωνικές δομές τους. Η ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος είναι ραγδαία λόγω της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων, έτσι ώστε να έχει πλέον διασυνοριακό και διεθνή χαρακτήρα. Με την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και την επίδραση της Δύσης άνοιξε ένα νέο πεδίο οικονομικής και εμπορικής δράσης, τόσο νόμιμης όσο και παράνομης. Οι σαρωτικές πολιτικές αλλαγές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συνέβαλαν αποφασιστικά στο να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ντόπιες και ξένες εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο τη διαφθορά πολιτικών προσώπων και δημοσίων λειτουργών. Στις σοσιαλιστικές χώρες, όμως, δρούσαν όλα αυτά τα χρόνια μαυραγορίτες, παράνομοι προμηθευτές και κερδοσκόποι, ομάδες κλεφτών και εκβιαστών. Αυτές οι ομάδες προσαρμόστηκαν αμέσως στις νέες συνθήκες και μπόρεσαν να προσελκύσουν στις τάξεις τους πρώην δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι λόγω της πολιτικής αλλαγής απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους. Παράλληλα εκμεταλλεύτηκαν τις επαφές με όσους βρίσκονταν ακόμη στις θέσεις τους.

ΕΡ: 15. Σε ποιο βαθμό οι Οργανισμοί που συμμετέχουν με τον οιονδήποτε τρόπο στην αλυσίδα διακίνησης μετάλλων (διεφθαρμένοι εργαζόμενοι, αξιωματούχοι και διακινητές) λαμβάνουν μέρος σε πράξεις κλοπής μετάλλων; Υπάρχει εμπλοκή του Οργανωμένου εγκλήματος σε αυτή τη διαδικασία; Παρακαλώ περιγράψετε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση.

ΑΠ: Ένας από τους τομείς εγκληματικής δράσης που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι αυτός της κλοπής μετάλλων κυρίως κλοπές καλωδίων χαλκού ή αλουμινίου και μετασχηματιστών και γενικότερα αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από μέταλλα με σημαντική αξία. Το φαινόμενο έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα και κυρίως όπου υπάρχουν σιδηροδρομικό δίκτυο και υποσταθμοί της Δ.Ε.Η. Η οικονομική ζημιά για τις υπηρεσίες αλλά και τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται τέτοιο υλικά είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε τέτοιου είδους κλοπές δραστηριοποιούνται εγκληματικές ομάδες με μέλη ημεδαπούς (κυρίως Ρομά) και υπηκόους Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Πακιστάν. Οι ομάδες αυτές αφαιρούν τα μεταλλικά αντικείμενα και τα προωθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης ή παράνομες μάντρες scrap, απ όπου λαμβάνουν το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Το πλιάτσικο των συμμοριών στο σιδηροδρομικό δίκτυο και όχι μόνο μοιάζει χωρίς τέλος και κυρίως σε πολλούς οργανισμούς κοινής ωφελείας. Ειδικότερα στον σιδηρόδρομο η κλοπή τροχαίου υλικού υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με την ανοχή κρατικών λειτουργών. Η Μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του Οργανισμού ήταν αυτή των έξι ντηζελάμαξων Mitsubishi βάρους 60-70 τόνων η κάθε μία, δέκα φορταμαξών και πολυάριθμων βαγονιών, ενώ στο τμήμα της Πελοποννήσου αφαιρέθηκε το μεγαλύτερο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Άργους. Την τελευταία τριετία έχουν κλαπεί μεταλλικά εξαρτήματα και υλικά από χώρους ιδιοκτησίας του Ο.Σ.Ε ενώ έχουν αφαιρεθεί τα αυτόματα συστήματα φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

ΕΡ:16. Κατασχεθέντα μέταλλα. Έχετε κάποιο σχέδιο για την αποθήκευση και διάθεση των ανακτώμενων μετάλλων για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα του ιδιοκτήτη;

ΑΠ: ΝΑΙ. Έχοντας αναγνωρίσει το μεγάλο πρόβλημα από την κλοπή μετάλλων προτείνονται εξειδικευμένες λύσεις όπως η επισήμανση των μετάλλων με χρώμα που θα αναγράφεται το όνομα της εταιρείας ή του ιδιοκτήτη, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών. Όσοι ασχολούνται με την αγορά και πώληση του scrap θα πρέπει να κρατούν πλήρη στοιχεία για κάθε προϊόν που αγοράζουν καθώς και πλήρη περιγραφή αυτού, αλλά και το απόκομμα της συναλλαγής με τον πωλητή. Το ηλεκτρονικό σύστημα Metal Alert εφαρμόζει την διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της άμεσης διαβίβασης πληροφορίας που στοχεύει στην αποτροπή της κλοπής μετάλλων, καθιστώντας το κλοπιμαίο υλικό δημόσια γνωστό, εύκολα αναγνωρίσιμο χωρίς δυνατότητες διάθεσης και επομένως άνευ εμπορικής αξίας. Τα ογκώδη αντικείμενα και μέταλλα μέχρι πρότινος αποστέλλονταν στον Ο.Δ.Δ.Υ. προκειμένου να πωληθούν είτε για χρήση είτε για ανταλλακτικά, κυρίως τα οχήματα. Ωστόσο ο συγκεκριμένος οργανισμός καταργήθηκε με το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και οι αρμοδιότητές του μεταβιβάστηκαν σε τμήμα του ΥΠ.ΟΙΚ., με σημαντικό όφελος για τα ταμεία του Κράτους.

ΕΡ: 17. Έχει ο Οργανισμός σας σχεδιάσει επιπλέον μέτρα για την κλοπή μετάλλων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

ΑΠ: Ο Οργανισμός μας εκ φύσεως δεν μπορεί να σχεδιάσει μέτρα για την κλοπή μετάλλων. Γνωρίζουμε πως η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ ανακύκλωσης μετάλλων της χώρας, η οποία διατύπωσε και εφαρμόζει την πολιτική μηδενικής ανοχής μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Metal-Alert, όπου με την έμπρακτη συμμετοχή των φορέων παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των φαινομένων κλοπής, μετάλλων της δημοσίας περιουσίας και καταστροφής των υποδομών της χώρας. Μέσω της άμεσης διαβίβασης πληροφορίας η εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή στοχεύει στην αποτροπή κλοπής μετάλλων, καθιστώντας το κλοπιμαίο υλικό δημόσια γνωστό εύκολα αναγνωρίσιμο, χωρίς δυνατότητα διάθεσης και επομένως άνευ εμπορικής αξίας. Παρέχεται δωρεάν και προσφέρει μια καινοτόμο μέθοδο πρόληψης για τις εταιρείες μέλη της βιομηχανίας ανακύκλωσης μετάλλων, που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του φαινομένου. Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής θα ενημερώνονται οι εταιρείες ανακύκλωσης στην Ελληνική Επικράτεια που αποτελούν πιθανούς ακούσιους αποδέκτες παράνομα αποκτηθέντων μεταλλικών αντικειμένων.

ΕΡ:18. Έχει ο Οργανισμός σας θέσει σε εφαρμογή στρατηγική πρόληψης κλοπής μετάλλων;

ΑΠ: ΟΧΙ. Γνωρίζουμε όμως ότι τα θύματα κλοπής μετάλλων, αλλά και οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, θα μπορούν να καταχωρούν πληροφορίες, όπως η περιγραφή του κλεμμένου υλικού , τυχόν φωτογραφίες, ο τόπος και ημερομηνία του συμβάντος κ.λπ. Οι πληροφορίες θα καθίστανται άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκομένους στην εμπορία και διακίνηση μετάλλων καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. Οι καταχωρημένες πληροφορίες παρουσιάζονται στην οθόνη του Η/Υ με ένα πολύ κατανοητό τρόπο. Το σύστημα παρέχει ένα εργαλείο αναζήτησης μέσω του οποίου ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να δει όλα τα συμβάντα κλοπής χρησιμοποιώντας κριτήρια –φίλτρα όπως τόπος του συμβάντος, η ημερομηνία και η ώρα το είδος του υλικού, κλπ που έχει καταχωρηθεί ως κλεμμένο.

ΕΡ: 19.Υπάρχει σε ισχύ στη χώρα σας νομοθεσία για την κλοπή μετάλλων;

ΑΠ: ΝΑΙ. Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο κλοπής μεταλλικών αντικειμένων έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης παλαιών μετάλλων, δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων κλοπής στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ποινικού κώδικα, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στην πράξη λοιπόν, η κατάσταση αποδεικνύεται ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθιστώντας πλέον επιβεβλημένη την εναρμόνιση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να τεθούν εμπόδια στην λαθραία μεταπώληση μετάλλων. Η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του προβλήματος κλοπής μετάλλων που παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με δηλώσεις του τ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια, που έγιναν στις 09 Μαρτίου 2013.

2) Ερωτηματολόγιο: Συνεργασία Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα.

ΕΡ: 1. Στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Έργου Pol- PRIMMETI II γνωρίζετε την ύπαρξη συνεργασιών Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα στη χώρα σας;

ΑΠ: ΝΑΙ.

ΕΡ: 2. Ποιοι Οργανισμοί συμμετέχουν;

ΑΠ: Οι Οργανισμοί που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό έργο Pol- PRIMETT I I για την αντιμετώπιση της κλοπής μετάλλων συμμετέχουν τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Ελληνική Αστυνομία, η κεντρική διοίκηση του Ο.Σ.Ε, του ΔΕΔΔΗΕ, η Ε.Υ.Α.Θ, η Ε.Υ.Δ.Α.Π, τελωνειακές αρχές, τα συναρμόδια Υπουργεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, η ιδιωτική εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ και άλλοι φορείς προκείμενου να αξιολογήσουν την διαμορφούμενη κατάσταση η οποία διογκώνεται συνεχώς με απρόβλεπτες οικονομικές επιπτώσεις για το δημόσιο και τις υποδομές τους, αλλά και για ιδιωτικές επιχειρήσεις και περιουσίες.

ΕΡ: 3. Γιατί δημιουργήθηκαν οι συγκεκριμένες συνεργασίες;

ΑΠ: Ο σκοπός δημιουργίας για τις συγκεκριμένες συνεργασίες είναι κατά βάση ένας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου και ο περιορισμός του, η διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, η προστασία των υποδομών της χώρας, η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων με την διαφυγή δασμών και την παράνομη εμπορία και ανακύκλωση των παλαιών μετάλλων scrap, και όχι μόνο, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος το οποίο δρα σε όλη την Ευρώπη και ειδικότερα στην Βαλκανική Ήπειρο, όπου αποκομίζουν τεράστια κέρδη από αυτή την παράνομη εμπορία. Επί πλέον, ο συνεχής έλεγχος στα χυτήρια όπου ανθούν τα τελευταία χρόνια και για τα οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ενεργό συμμετοχή τους στην κλοπή μετάλλων scrap.

EΡ: 4. Ποιος είναι ο σκοπός; Υπάρχουν επιμέρους στόχοι και επιδιώξεις;

ΑΠ: Σκοπός και επιδίωξη είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλοπής μετάλλων. Φαινόμενο που τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία της οικονομίας, τόσο στον πρωτογενή τομέα, αγροτική παραγωγή, όσο και στους υπόλοιπου τομείς. Οι επιχειρήσεις που πέφτουν θύματα τέτοιων κλοπών και καταστροφών αποστερούνται σοβαρών πόρων για την ανάπτυξή τους, αναστατώνεται ο παραγωγικός κύκλος τους, ενώ δεν λείπουν και εκείνες οι περιπτώσεις, που σημειώνεται ακόμη και παύση της παραγωγικής διαδικασίας. Οι επιμέρους στόχοι και επιδιώξεις εστιάζονται στις προθέσεις της πολιτείας για την μείωση και εξάλειψη του φαινομένου. Οι στόχοι και τα μέτρα πρέπει να εστιάζονται στην εξυγίανση του εμπορίου παλαιών μετάλλων και μετάλλων scrap και δευτερευόντως στην αστυνόμευση. Οι στόχοι αυτοί βασίζονται στην διάχυτη και ορθή εκτίμηση ότι ο κύριος όγκος των κλεμμένων αυτών υλικών διακινείται τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά από επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου. Ένας τέτοιος αστυνομικός, οικονομικός και τελωνειακός έλεγχος, αναβαθμισμένος και οργανωμένος βέβαια θα συνέβαλλε αποφασιστικά στην πάταξη του φαινομένου των αθρόων κλοπών αλλά και στην προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων scrap από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΕΡ: 5. Ποιο είναι το μοντέλο διοίκησης;

ΑΠ: Η ολοκληρωμένη διαχείριση αντιμετώπισης του προβλήματος της κλοπής μετάλλων.

Ο έλεγχος ως βασικό μέσο διοίκησης.

Η εκτίμηση της διαμορφούμενης κατάστασης.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος εμπορίας μετάλλων.

Τα συστήματα ανακύκλωσης και διάλυσης (χυτήρια).

Η αντιμετώπιση οικονομικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι κλέπτες και οι κλεπταποδόχοι.

Η αξιολόγηση του προβλήματος.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της εμπορίας μετάλλων.

Τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης.

Ο εθνικός στόχος.

Η πλήρης καταγραφή της διακίνησης και εμπορίας των μετάλλων.

Η ενδυνάμωση των κρατικών ελέγχων και η επικουρική συνεργασία των ιδιωτών.

Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και η συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση.

ΕΡ: 6. Ποιες μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών χρησιμοποιούν; Κοινά κέντρα πληροφόρησης, τακτικές συναντήσεις, σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, συνεδριάσεις, συμφωνίες παροχής αμοιβαίας πληροφόρησης;

ΑΠ: Οι μέθοδοι ανταλλαγής πληροφοριών χρησιμοποιούνται για την συνεργασία των αρμοδίων Δημοσίων Οργανισμών, των εταιρειών Κοινής Ωφελείας και των αρχών Ασφαλείας, για μια κοινή προσπάθεια για την προστασία της Δημόσιας περιουσίας και των υποδομών της χώρας. Η μέθοδος αυτή σκοπεύει να ενσωματώσει και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, επαγγελματικούς συνδέσμους που σχετίζονται με το αντικείμενο μέσα από την πληροφόρηση, τις κοινές συνεδριάσεις, συναντήσεις, σεμινάρια και ενημέρωση σε Πανευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο για την άμεση διαβίβαση της πληροφορίας, η ανταλλαγή αυτών μέσα από καινοτόμες μεθόδους πρόληψης. Οι διαδικτυακές εφαρμογές παρέχουν άμεση ενημέρωση με πολλούς αποδέκτες στην εμπορία και ανακύκλωση μετάλλων όπως και Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Η ανταλλαγή και καταχώρηση πληροφοριών καθίστανται άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το κοινό κέντρο πληροφόρησης παρέχει εργαλεία αναζήτησης όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα λήψης των συμβάντων κλοπής όπως ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα, το είδος των υλικών και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφόρηση.

ΕΡ: 7. Ποιες δράσεις υιοθετούνται όταν ένας συνεργάτης λαμβάνει πληροφορίες από τον φορέα συνεργασίας;

ΑΠ: Οι δράσεις εντάσσονται στον κύκλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και κυρίως στην αντιμετώπισή του. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της πληροφόρησης και η άμεση εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, θα συμβάλλει στην έγκυρη και έγκαιρη ταυτοποίηση των κλαπέντων μετάλλων, την σύλληψη των δραστών, την παράδοση των κλοπιμαίων στους ιδιοκτήτες και εν γένει στην περαιτέρω διασφάλιση και εξάρθρωση των κυκλωμάτων αυτών, μέσα από την δυνατότητα που παρέχει η πληροφόρηση και η σύγχρονη τεχνολογία. Ομοίως, συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών και όλων των φορέων, ώστε να λαμβάνουν τα επιπρόσθετα και αναγκαία μέτρα προστασίας της περιουσίας των, με σκοπό να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες να πέσουν θύματα κλοπής χαλκού και άλλων μετάλλων.

ΕΡ: 8. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία τους;

ΑΠ: Ο συντονισμός και η δράση των φορέων και ειδικότερα των διωκτικών αρχών θα συμβάλλει στην εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων που λυμαίνονται το χώρο της εμπορίας μετάλλων. Η μεθοδική έρευνα και συνεργασία όλων των αρχών είναι σημαντική και επωφελής σε όλο το εύρος της οικονομικής απάτης και διαφυγής φόρων προς το δημόσιο.

Από το φάσμα των ερευνών θα προκύψει η σύνθεση των μελών που αποτελούν την εγκληματική οργάνωση.

Τα μεμονωμένα μέλη που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ο ρόλος και η ιεραρχική σχέση αυτών.

Η εξακρίβωση και οι μεταξύ τους συνεργασίες και διασυνδέσεις.

Η εξακρίβωση του τρόπου δράσης.

Ο προσδιορισμός επιμέρους παράνομων ενεργειών των μελών της οργάνωσης.

Η διαπίστωση του τρόπου της παράνομης απόκτησης και διάθεσής των.

Θα προσδιορισθεί ο τρόπος της νομιμοποίησης των εσόδων από αυτή την παράνομη δραστηριότητα.

Οι έρευνες και ο συντονισμός των φορέων και η σύμπραξη αυτών θα πρέπει να εστιάζεται σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο και το εύρος των δραστηριοτήτων των εγκληματικών ομάδων και να προσδιορισθεί η οικονομική απώλεια, από τη μη έκδοση παραστατικών, δασμών, φόρων, παράνομου κέρδους, ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, έλεγχος των τιμών των μετάλλων, όπου θα συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία μελλοντικά για το δημόσιο, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα που πλήττονται βάναυσα.

ΕΡ: 9. Έχετε προσδιορίσει κάποιες δυσκολίες σε αυτή τη διαδικασία, εάν υπάρχουν;

ΑΠ: Σε κάθε συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα παρουσιάζονται προβλήματα κυρίως στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης αυτού του έργου. Ειδικότερα στην Ελλάδα που αυτού του είδους η συνεργασία δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής, περισσότερο λόγω αμφισβήτησης, που προκύπτει εκατέρωθεν και λόγω του κλίματος δυσπιστίας που παρουσιάζεται μεταξύ αυτών των συναιτέρων. Το διακρατικό πρόβλημα της αντιμετώπισης της κλοπής μετάλλων θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο στην συνεργασία των Οργανισμών του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα, εντός της Ε.Ε. Η γνώση και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να εμπλουτισθούν με νέες μορφές δράσης, όπως με την παροχή βοήθειας στον Ιδιωτικό Τομέα για την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, που σχετίζονται με την κλοπή μετάλλων. Ομοίως, η βελτίωση του επιπέδου των Διεθνών συνδέσμων και η ταχύτητα και ταυτοποίηση που προκύπτει μέσα από την πληροφόρηση για την ανεύρεση κλαπέντων μετάλλων και την εξάρθρωση κυκλωμάτων. Η παροχή βοήθειας από το Κράτος και την Ε.Ε. με την χρηματοδότηση και την εξεύρεση πόρων για την συνέχεια της συνεργασίας ως παρακαταθήκη με σωστές πρακτικές για το μέλλον.

ΕΡ: 10. Εάν ναι, ποιες δράσεις έχετε σχεδιάσει και τυχόν εφαρμόσει για την επιλυσή τους ;

ΑΠ: H Ελληνική Αστυνομία για την επίλυση του θέματος της κλοπής μετάλλων έχει προτείνει δράσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν κυρίως από τους ιδιώτες αλλά και τους φορείς του δημοσίου.

Ειδικότερα, λύσεις χαμηλού κόστους:

Δημιουργία λίστας με ολόκληρο τον εξοπλισμό και εάν είναι δυνατόν και με τα καλώδια (χύμα μέταλλα) που να περιλαμβάνει και φωτογραφία των αντικειμένων.

Κατάργηση πρόσβασης σε κτίρια και στέγες. Εξάλειψη των στοιχείων που επιτρέπουν την εύκολη είσοδο σε κτίρια.

Αποθήκευση εξοπλισμού σε ασφαλές μέρος με καλό φωτισμό.

Εγκατάσταση πλήρους φωτισμού στους χώρους των επιχειρήσεων.

Επισήμανση των μετάλλων με χρώμα που θα αναγράφεται το όνομα της εταιρείας ή του ιδιοκτήτη.

Ειδικευμένες λύσεις υψηλού κόστους:

Εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας με συσκευή εγγραφής βίντεο και ήχου, χρήση συστήματος περιμετρικής ασφάλειας με συναγερμό και ανιχνευτές κίνησης.

Αφαίρεση αντικειμένων που δίνουν πρόσβαση στους δράστες ή καλύπτουν τις ενέργειες αυτών.

Τοποθέτηση ειδικών αυτοκόλλητων που η αποκολλησή τους είναι δύσκολη και όπου θα φαίνεται η ιδιοκτησία των μετάλλων.

Ειδική χάραξη στα μέταλλα με την επωνυμία του ιδιοκτήτη.

Άμεση αποθήκευση των υλικών μετά την προμηθειά τους.

Αποφυγή παραγγελιών μετάλλων νωρίτερα από όταν αυτά χρειάζονται.

Όσο διάστημα παραμένει αναξιοποίητο, τόσο αποτελεί στόχο κλοπής.

Ασφαλιστική κάλυψη των αντικειμένων σε περίπτωση κλοπής μετάλλων.

ΕΡ: 11. Υπάρχει τίποτε άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε για να βελτιώσουμε την παρούσα διαδικασία συγκέντρωσης πληροφόρησης;

ΑΠ: Η διαδικασία της πληροφόρησης είναι μία σύνθετη και πολύπλευρη εργασία. Απαιτείται ο συντονισμός η ευελιξία και η δημιουργία στην ταχύτητα της αξιολόγησης και στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Η σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα απαιτεί την εκατέρωθεν αμοιβαιότητα και τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης, όταν ενεργείται ένα τόσο δύσκολο πρόγγραμα υλοποίησης. Το πλαίσιο και οι στόχοι θα πρέπει να είναι σαφείς και προσδιορισμένοι επακριβώς, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής όλων των εναλλακτικών μοντέλων. Η πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος για την κλοπή παλαιών μετάλλων scrap, θα αποτελέσει το πρόκριμα και το διακύβευμα ανάλογων προγραμμάτων και διακρατικών συμφωνιών. 

Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου