ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

“Τορπίλη” στα ασφαλιστικά ταμεία


Αθήνα 28 Μαρτίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 500/8/2

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Κοιν: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Πολιτικά Κόμματα
3) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις
Κύριε Υπουργέ,
Με το πολυνομοσχέδιο, που προωθείται προς ψήφιση, την Κυριακή, από την Κυβέρνηση, με τη μορφή του κατεπείγοντος, εισάγονται αιφνιδιαστικά νέες διατάξεις που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.
Σύμφωνα με το κείμενο που έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ: Σελίδα 29:
  «Από 1.7.2014, καταργούνται:
1. Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του ποσοστού 4% των εισπρακτέων από τρίτους ή φορείς μη επιχορηγούμενους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, εσόδων από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 3938/2011(Α.61). Το ανωτέρω ποσοστό αποτελεί, εφεξής, έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 22, του ανωτέρω νόμου.
2. Η απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, των ποσών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(Α.63), όπως ισχύει. Τα ποσά αυτά αποτελούν εφεξής έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Τo πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 20, του ν. 4058/2012(A” 63), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
4. «Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού περιέρχεται ως πόρος σε ποσοστό 68%:»
5. Η κράτηση 3% επί των διενεργηθέντων παντός είδους προμηθειών, κατασκευών, αγορών, επισκευών, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 8, του Α.Ν. 884/1937(A.387), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν. 1169/1981(A.180)».
Σελίδα 83:
Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους».
Επειδή, από τις διατάξεις αυτές -παρά τα κενά και τις ασάφειες που παρουσιάζουν- προκύπτει αβίαστα ότι θα υπάρξει αφενός απώλεια εσόδων και άρα υπονόμευση της εξυγιαντικής διαδικασίας των ασφαλιστικών μας φορέων, αφετέρου δε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, σας καλούμε να αποσύρετε τις επίμαχες διατάξεις, ούτως ώστε να μην αναιρέσετε τις θετικές ρυθμίσεις, για τις οποίες άλλοι συνάδελφοί σας υπουργοί είχαν υπερθεματίσει, συζητώντας με τους συνδικαλιστικούς μας φορείς τρόπους εξυγίανσης των ταμείων μας.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το «διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση», που θεσπίζεται ως πλαίσιο χορήγησης των επικουρικών συντάξεων, υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4142/2013 που συμπλήρωσε το άρθρο 95 του νόμου 3655/2008, προσδιοριζόταν το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Ταμείου. Έτσι, όμως, ανοίγει ο δρόμος επιστροφής του Ταμείου στο Υπουργείο Εργασίας, καίτοι αυτό δεν αντιμετωπίζει ταμειακά ελλείμματα, ενώ οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν τη βιωσιμότητά του μακροπρόθεσμα.
Σας καλούμε, τέλος, να σεβαστείτε τη διαδικασία του διαλόγου για την αναζήτηση των όποιων λύσεων με βάση εμπεριστατωμένες μελέτες και όχι με διαρκείς αιφνιδιασμούς και μια λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».


Πηγή: poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου