ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας, ζητά η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστολή ζητά από την πολίτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας την ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί μέσω της εισαγωγής στις σχολές της Αστυνομίας.


Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 314/2/30α

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας,
              Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
          3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο
              κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          4) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές της Αστυνομίας»

Με την παρ.23 του αρθ.34 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης και Εθνικού Οργανισμού πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», νομοθετήθηκε ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013, οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2012-2013 δόθηκε η δυνατότητα, με σχετική τροπολογία, να συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους, στο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν του Υπουργείου Παιδείας και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, με συνέπεια να εκδοθούν οι πίνακες επιτυχόντων (580 άτομα), αλλά η εισαγωγή και η φοίτηση τους θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2015.

Η κατηγορία αυτή των νέων συναδέλφων μας αλλά και οι οικογένειες τους έρχονται αντιμέτωποι με νέα προβλήματα, καθώς η ενηλικίωση των επιτυχόντων τους αποστερεί το δικαίωμα της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και την έμμεση μείωση του μισθού στους γονείς τους, καθώς δεν μπορούν να καταθέσουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα όποια οικονομικά οφέλη απορρέουν από αυτό.

Παρακαλούμε για τη διευθέτηση του ζητήματος και τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχόντων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου