ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Οδηγίες μέσω τηλεδιάσκεψης από τον Υπουργό και την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στους ΑΣτυνομικούς Διευθυντές

Οδηγίες και κατευθύνσεις σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται κυρίως με την εφαρμογή του στρατηγικού και επιτελικού σχεδιασμού, τη βέλτιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των Υπηρεσιών και την κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων έδωσε -μέσω τηλεδιάσκεψης- η φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ προς τους Αστυνομικούς Διευθυντές όλης της χώρας.


Οι βασικές κατευθύνσεις επικεντρώθηκαν σε δύο βασικούς πυλώνες που αφορούσαν:

στην εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου μέσω μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών «στόχων», που συναρτώνται με την αποτελεσματική δράση των Υπηρεσιών του Σώματος και

στον ειδικότερο σχεδιασμό για την αναδιάταξη των αστυνομικών δυνάμεων και των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανά Περιφέρεια, ώστε με τη νέα δομή να αναβαθμιστεί το περιβάλλον ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Δόθηκαν ακόμα ειδικότερες κατευθύνσεις και οδηγίες για την αποτελεσματική αστυνόμευση των νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών, που παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα και τουριστική κίνηση το διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου.

Από την πλευρά τους οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, ανέλυσαν την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές ευθύνης τους, για τα ζητήματα της ασφάλειας και περιέγραψαν ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Παράλληλα εξέφρασαν απόψεις και προτάσεις σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, που αφορούν κυρίως στην εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστυνόμευσης και ανάπτυξης αστυνομικών δράσεων.

Τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης εκτιμήθηκαν από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία ως ιδιαίτερα εποικοδομητικά, ενώ τα συμπεράσματα που εξήχθησαν θα αξιολογηθούν - αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

Από την Πολιτική Ηγεσία συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Από πλευράς Φυσικής Ηγεσίας συμμετείχε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Σοφιός, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας καθώς και Προϊστάμενοι Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας συμμετείχαν οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των οικείων Διευθύνσεων.

Πηγή : bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου