ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Άμεση κατάργηση του άρθρου 220 του Ν.4281/14 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης!

Η Κυβέρνηση επιμένει να μη συμμορφώνεται με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις σχετικά με την απόφαση του Σ.τ.Ε., ενώ ταυτόχρονα δεν καταθέτει τροπολογία που  να καταργεί το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014 που αφορά την τύχη του Ταμείου μας, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο καθώς η 30 Ιουνίου είναι πολύ κοντά.


Συνεπώς καλούμαστε  άμεσα  να αποφασίσουμε  τη μετατροπή της επικουρικής μας ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.) σε ιδιωτικοποιημένη ασφάλιση (Ν.Π.Ι.Δ. - Επαγγελματικό Ταμείο) ή να ενταχθεί το Ταμείο μας στο ΕΤΕΑ όπου  θα απωλέσει τα αποθεματικά και περιουσιακά του στοιχεία και αφετέρου θα απεμποληθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του επαγγέλματός μας.

Κατόπιν όλων αυτών, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Α.Σ.Υ., καλούμε την κυβέρνηση να καταθέσει τροπολογία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με σκοπό:

1)ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του άρθρου 220 του Ν.4281/14 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης!

2)Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση κατάργηση του ως άνω άρθρου να  δοθεί παράταση για την λήψη της οποιαδήποτε απόφασης κατ' ελάχιστον  μέχρι  την 31/12/2015

3)Την δημιουργία  προϋποθέσεων για την εύρεση μίας τρίτης λύσης με την σύσταση ενός Ασφαλιστικού πυλώνα, ενός Ενιαίου Ταμείου Σωμάτων Ασφαλείας, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Συνάδελφοι :

● Καμία ανοχή στην ληστεία εναντίον του ταμείου μας

ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ  ΕΝΩΜΕΝΟΙ ας αγωνιστούμε, για την διαφύλαξη και προάσπιση της ασφαλιστικής μας αυτοτέλειας.

ΦΩΤΗΣ Βασίλειος Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΣΑΣ-ΣΜΣ

ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χαράλαμπος Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος ΣΑΣ-ΣΜΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου