ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Αρση της αδικίας - Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης και στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή άγαμους με τέκνα κ.λ.π. αστυνομικούς ζητα η Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστολή ζητά την παρέμβασή της πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να αρθεί η καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διαζευγμένων ή σε διάσταση ή άγαμων αλλά με τέκνα συναδέλφων μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ως έγγαμοι με τέκνα, ως άλλωστε συμβαίνει και στον λοιπό δημόσιο τομέα σχετικά με την Χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης. 


Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ.:500/3/49

Προς: Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
          κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ

Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
              Αντιστράτηγο κ. Κων/νο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
          3) Πρ. Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Α.Ε.Α.
              Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
          4) Δ/ντη της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Ε.Α.
              Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ
          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης και στους διαζευγμένους ή σε διάσταση ή άγαμους με τέκνα κ.λ.π. αστυνομικούς».

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 86 του Ν. 4307/2014 και την με αριθ. 2/95266/ΔΕΠ από 11-12-2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ρητά και με σαφήνεια ότι από την 01-08-2012 «καταργείται η διάταξη του 4ου εδαφίου της παρ. 3 του αρθ. 51 του Ν. 3205/2003 που προέβλεπε ότι τη χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευόμενων μελών- τέκνων), δικαιούται μόνο ο ένας εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Και τούτο σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, που έκριναν ως αντισυνταγματική την εν λόγω διάταξη».

Παρά τα ως άνω οριζόμενα, εντούτοις στους συναδέλφους μας που είναι διαζευγμένοι ή τελούν σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους που έχουν τέκνα, αλλά καταβάλλουν σε μηνιαία βάση διατροφή, η Υπηρεσία, στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς αμείβονται από το ειδικό μισθολόγιο, συνεχίζει να τους χορηγεί χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα εξομάλυνσης του αγάμου (105,86 €) και όχι το προσαυξημένο χρηματικό ποσό των (212,94 €), που χορηγείται στους έγγαμους με τέκνα. Στις περιπτώσεις όμως, π.χ. που ο ένας γονέας είναι υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, το θέμα έχει λυθεί, με την χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος αναδρομικά από την 01-08-2012.

Αποτελέσματα της ενέργειας αυτής είναι να οδηγούνται οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι εκ νέου στα ελληνικά δικαστήρια, από τα οποία εν τέλει δικαιώνονται για το αυτονόητο, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη συνημμένη με αριθ. 2540/2013 απόφαση του 5ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν των προαναφερομένων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να αρθεί η καταφανέστατη αδικία σε βάρος των διαζευγμένων ή σε διάσταση ή άγαμων αλλά με τέκνα συναδέλφων μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ως έγγαμοι με τέκνα, ως άλλωστε συμβαίνει και στον λοιπό δημόσιο τομέα.


Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου