ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Γυναίκες αστυνομικοί προς Πανούση, για Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού και Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα

Παραθέτουμε την επιστολή της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ προς τον κ. Πανούση σχετικά με την πρόσβαση στα δικαιώματα των αδειών του αστυνομικού προσωπικού.


"Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας», που αναφέρει ότι:

«Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι στην πράξη παρατηρείται η μεταφορά αυτών και στις άδειες αστυνομικού προσωπικού ( εδάφιο γ΄ παράγρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1986) ως εξής:

«Επίσης οι αστυνομικοί που πάσχουν ή έχουν τέκνα που πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή τα τέκνα των χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο».

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι σε ότι αφορά το αστυνομικό προσωπικό, ο νομοθέτης, ενδεχομένως και άθελά του, «ξεχνά» να συμπεριλάβει σε αυτές τον/την «σύζυγο».

Σύμφωνα, όμως, με θεμελιώδη δικαιώματα, που προασπίζονται από το Σύνταγμα της Χώρας:

1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου (άρθρο 4 παράγρ. 1).

2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρο 4 παράγρ. 2 εδάφιο α΄).

3. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της παραγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους (άρθρο 21 παράγρ. 1).

4. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων (άρθρο 21 παραγρ. 3).

Κατόπιν τούτου, και για την άρση της αδικίας, που υφίσταται μια ελάχιστη μερίδα της αστυνομικής οικογένειας, προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου γ΄ του άρθρου 10 του Π.Δ. 27/1987 «Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού» με την ακριβή αποτύπωση σε αυτό του εδαφίου α΄παραγρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας».


Πηγη : poasy.gr bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου