ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Αμέριστη συμπαράσταση στους συνAΔEΛΦOYΣ μας της Σ.K.A.Y.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αποτελεί έκφραση της συλλογικής εκπροσώπησης των συναδέλφων μας, με στόχο την προάσπιση και την διεύρυνση των δικαιωμάτων μας, την βελτίωση των αμοιβών μας, των συνθηκών εργασίας καθώς και την εν γένει ικανοποίηση των συμφερόντων μας απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρεί να τα παραβιάσει.


Οι κάτωθι Αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α., δηλώνουμε την υποστήριξή μας στους συναδέλφους – συνδικαλιστές της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών (Σ.Κ.Α.Υ.) Θεσσαλονίκης για τον δικαστικό αγώνα που έχουν εμπλακεί με αξιώσεις αποζημίωσης και δωδεκάμηνης προσωποκράτησης σε βάρος τους.

Δηλώνουμε δε απερίφραστα ότι θα είμαστε στο πλευρό τους όταν και εφόσον μας χρειαστούν.

Οι Αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α.,

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. και Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΑΛΥΜΑΡΑΣ Βασίλειος, μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. και Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. και Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΜΩΡΑΪΤΗ Μυρσίνη, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ Γεώργιος – Στυλιανός, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΧΑΝΗΣ Γεώργιος, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου