ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Οι τελευταίες αλλάγές στον κανονισμό της στολής

Η ΑΝ.Α.Σ.Α. σας παρουσιάζει ποιές αλλαγές επιφέρει στον κανονισμό στολής, η τελευταία του τροποποίηση.

Γνωστοποιείται ότι με την 7012/6/103-λα΄ από 18-1-2014 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 111/23-1-2014, τεύχος Β΄, φ/α του οποίου επισυνάπτεται, πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον κανονισμό στολής προς το σκοπό βελτίωσης της χρηστικότητας και της αισθητικής της.


Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν στα ακόλουθα: 

α. Αντικαταστάθηκαν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2 χειμερινή στολή τελετών ανδρών και γυναικών λευκά χειρόκτια από υφασμάτινα σε δερμάτινα ιδίου χρώματος.

β. Αντικαταστάθηκε το χρώμα του υποδύτη στις υπ’ αριθ. 3 και 3α στολές ανδρών και γυναικών από ανοικτό κυανό σε λευκό και τα υποδήματα από απλά μαύρα δερμάτινα σκαρπίνια σε σκαρπίνια μαύρα από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια).      

γ. προβλέπεται για το προσωπικό που υπηρετεί στις Υποδιευθύνσεις Μέτρων Τάξης με την υπ’ αριθ. 8δ στολή να φέρει, κατόπιν σχετικής διαταγής κατά τους θερινούς μήνες και σε χρονικές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, αντί μπερέ, τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου,

δ. προβλέπεται για το προσωπικό που υπηρετεί στις Υποδιευθύνσεις Αποκατάστασης Τάξης, με την υπ’ αριθ. 9 στολή να φέρει, κατόπιν διαταγής κατά τους θερινούς μήνες και σε χρονικές περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, αντί μπερέ, τζόκεϋ χρώματος φαιοκίτρινου,  

ε. προβλέπεται τα διακριτικά βαθμού επί του επενδύτη τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) να φέρονται στο αριστερό πέτο,

στ. προβλέπεται τα διακριτικά δηλωτικά ταυτότητας (αριθμοί μητρώου) επί της μπλούζας τύπου «πόλο», η οποία δεν φέρει επωμίδες, να φέρονται στο αριστερό  ημιθωράκιο στο ύψος του στήθους.

2. Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 9 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β΄ 1426) "Στολή Αστυνομικού Προσωπικού" απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκτέλεση εξωτερικής μάχιμης υπηρεσίας τάξης, από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, επομένως και από το προσωπικό της Άμεσης Δράσης και γενικά των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων, πεζή και εποχούμενες περιπολίες, κ.λπ., φέρεται η υπ’ αριθ. 8δ στολή εκστρατείας – επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου