ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ, για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Με αφορμή το μεγάλο θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες του έτους 2013 και την αναστάτωση στους κόλπους των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας Αστυνομικών Υπαλλήλων της Χώρας όλης της Χώρας, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ διατυπώνει την ακόλουθη άποψη:
 
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρ. 29 του Ν. 3986/2011, με τον τίτλο (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015), επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα φυσικά πρόσωπα για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2010 έως και 2014, που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 2015.   Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται σε ποσοστό ανάλογα με το συνολικό καθαρό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) του φυσικού προσώπου.  

Ειδικότερα, απαλλάσσονται της εισφοράς τα συνολικά ατομικά εισοδήματα έως 12.000 €, ενώ επιβάλλεται παρακράτηση σε ποσοστό 1 τις εκατό για ποσό από 12.001€ έως 20.000€, σε ποσοστό 2 τις εκατό για ποσό 20.0001€ έως 50.000€ κ.ο.κ.   Η αιτιολογική βάση της επιβολής αυτής της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει να κάνει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τη δεινή δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας και με την προστασία του υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, που αποτελεί πρωτίστως εθνικό συμφέρον.  

Για την επιβολή της εισφοράς αυτής τηρούνται οι βασικές αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας (βλ. αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 29 του νόμου). Η ειδική αυτή εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που κάνουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και όχι ασφαλώς μόνο στους υπηρετούντες στα Σώματα Αφαλείας, ή – ευρύτερα – στους ένστολους και στους μισθοδουούμενους με ειδικά μισθολόγια.  

Είναι συνεπώς, προφανές ότι η προσβολή στα αρμόδια δικαστήρια της ειδικής αυτής εισφοράς, εξαιτίας της φύσης της, της κλιμακωτής, κατ´ αναλογία εισοδήματος, επιβολής της και της αιτολογικής της βάσης, είναι δυσχερώς δ διεκδικήσεις που επιλέγει η Ομοσπονδία να προτάξει. Να ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι το κόστος κατάθεσης και εκδίκασης των προσφυγών είναι πολύ υψηλό και θα επιβαρύνει δυσανάλογα τον κάθε αστυνομικό υπάλληλο.  

Επιπλέον, τα ένδικα μέσα είναι ατομικά και όχι ομαδικά.  Σε κάθε δε περίπτωση, η διετής παραγραφή των παρακρατούμενων εισφορών επιτρέπει τη δικαστική τους διεκδίκηση οποτεδήποτε, με κίνδυνο απώλειας ένα μόνο έτος ( το 2011 ).  

Με αυτά τα δεδομένα θα ήταν ανώριμο και εξαιρετικά παρακινδυνευμένο από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας και από την Ομοσπονδία να συστήσει στα φυσικά μέλη όλων των Ενώσεών της να συνωστισθούν στις αρμόδιες κατά τόπο Δ.Ο.Υ., προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να μην παραγραφεί το πρώτο από τα τυχόν διεκδικούμενα έτη.   Ασφαλώς όσοι αστυνομικοί υπάλληλοι κατέθεσαν αίτηση ουδέν έχασαν. Πλην όμως η ομαδική δικαστική προσβολή μίας περικοπής αποδοχών ή η ομαδική σε εθνικό επίπεδο διεκδίκηση ενός επιδόματος απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα και ψυχραιμία, την οποία διαχρονικά επιδεικνύουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014,  

Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ,

Χαράλαμπος Κ. Μπουκουβάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου