ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση

Έπειτα από συντονισμένες και ουσιώδεις ενέργειες της Π.Ο.ΑΣ..Υ. επιτεύχθηκε η τροποποίηση της διάταξης που αφορούσε την υποχρεωτική ανακοίνωση της υπηρεσίας μέχρι την 14:00΄ ώρα της προηγούμενης χωρίς να επιτρέπεται η μεταβολή της καθώς και η σχετική ανακοίνωση  της την ημέρα Παρασκευή για ολόκληρο το Σαβατοκύριακο αλλά και για τις ημέρες που που έπονται κάθε επίσημης αργίας.

Δημοσιεύτηκε λοιπόν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πολυαναμενόμενη τροποποίηση του Π.Δ. 394/2001 που αφορά τον χρόνο εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 του πρώτου τεύχους του 274 φύλλου της, που δημοσιεύτηκε την 16/12/2013  αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι :

Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».

Επίσης στο Άρθρο 2 του ίδιου φύλλου τονίζεται πως η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της. 

Συγκεκριμένα :

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Τα μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α. και της Σ.Κ.Α.Υ. επικροτούμε αυτήν την πολύ σημαντική τροποποίηση η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση τόσο της υπηρεσιακής όσο και της προσωπικής μας ζωής. Θα σταθούμε αρωγοί στην αυστηρή της τήρηση και θεωρούμε πως για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση και η πιθανή απαρίθμηση των σοβαρών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες θα επιτρέπουν την τροποποίηση της ήδη ανακοινωθείσας υπηρεσίας.

Επίσης πιστευουμε ότι ο ορισμός αυτών των αναγκών θα πρέπει να γίνεται από τον Διευθυντή της εκάστοτε Αστυνομικής Διεύθυνσης, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση του όρου "υπηρεσιακές ανάγκες".

Όλοι μαζί μπορούμε!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου