ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Νέο νομοσχέδιο για την προστασία δικαιωμάτων υπόπτων και κατηγορουμένων

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο παρέχεται προστασία στα δικαιώματα των ελλήνων και αλλοδαπών υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές υποθέσεις.

Στις περιπτώσεις αλλοδαπών, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα παρέχεται γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων, ή αποσπασμάτων των εγγράφων αυτών, όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις κράτησης, τα έγγραφα απαγγελίας κατηγορίας και οι δικαστικές αποφάσεις. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη μετάφραση μπορεί να αντικατασταθεί από προφορική ή προφορική περίληψη του περιεχομένου των ουσιωδών εγγράφων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, οι ύποπτοι που συλλαμβάνονται κρατούνται θα λαμβάνουν άμεσα έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα δικαιώματά του. 

Το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα: 

• Παράστασης με συνήγορο,

• Παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών,

• Ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία,

• Διερμηνείας και μετάφρασης,

• Σιωπής,

• Πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας,

• Ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου,

• Επείγουσας ιατρικής περίθαλψης

Ακόμα, το έγγραφο ενημερώνει για τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος μπορεί να στερηθεί της ελευθερίας του, προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής. Επίσης, προσφέρει πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης.

Τα έγγραφα αυτά θα συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και όταν δεν είναι εφικτό αυτό, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί.

Τα έξοδα διερμηνείας, καθώς και τα έξοδα της μετάφρασης των αναγκαίων εγγράφων (απαγγελίας κατηγορίας, κλπ) και των δικαστικών αποφάσεων (ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας), προβλέπεται να παρέχονται δωρεάν στον αλλοδαπό και βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή : www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου