ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για την χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου ζητά η Π.ΟΑ.Σ.Υ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με σημερινή της επιστολή προς την φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτεί την αποκατάσταση της αδικίας και την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για την χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου από το Αρχηγείο.


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 302/2/34α

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο                        ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.Νικόλαο           
             ΔΕΝΔΙΑ

         2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ

         3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις


Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου»

Κύριε Αρχηγέ,

Λυπούμαστε που είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε με το παρόν στο μείζον, για το αστυνομικό προσωπικό, ζήτημα της εννεάμηνης (9μηνης) άδειας ανατροφής τέκνου, το οποίο, παρά την αυτονόητη και νομολογημένη πλέον βασιμότητά του, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί! 

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθούν, αντίθετα με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, να αφαιρούν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας κατ’ άρθρο 142 του Ν. 3655/2007 από την εννεάμηνη (9μηνη) άδεια ανατροφής τέκνου κατά την παρ. 2 του άρθρου 3528/2009, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος της άδειας αστυνομικός να λαμβάνει συνολικά τρεις (3) μήνες άδεια ανατροφής τέκνου αντί των προβλεπόμενων, εκ του νόμου, εννέα (9). 

Τούτο, δε παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) με το ΔΙΔΑΔ/Φ 53/οικ. 29499 έγγραφό του αποδέχθηκε τη θέση του Υπουργείου Εργασίας, ότι η παροχή του άρθρου 142 του Ν. 3655/2007 αποτελεί άδεια μητρότητας, χορηγούμενη αποκλειστικά στις μητέρες υπαλλήλους, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου δεν θεωρείται «όμοια διευκόλυνση» με την άδεια ανατροφής της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα και δεν αφαιρείται, σε περίπτωση χρήσης της, από τη διευκόλυνση της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ..

Με το με αριθ. πρωτ. 6005/11/49-α από 14.03.2013 έγγραφο του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης Νομοθεσίας, επιβεβαιώνεται, ότι ο αστυνομικός δικαιούται να λάβει το σύνολο της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, έστω κι αν η σύζυγός του έχει κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας του ως άνω άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, συντασσόμενο τόσο με το ΥΔΜΗΔ και τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και με σχετική απόφαση του ΔΕΕ επί της υπόθεσης C-519/2003. 

Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4210/2013 καταργήθηκε το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και ως εκ τούτου δικαιούται της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και ο αστυνομικός η σύζυγος του οποίου δεν εργάζεται, καταδεικνύοντας το αυτοτελές του δικαιώματος για άδεια ανατροφής τέκνου.

Αντί όμως η διοίκηση να συμμορφωθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις Αρχών και Δικαστηρίων, ενημερωθήκαμε, σε απάντηση σχετικού μας εγγράφου, ότι «…θα αποσταλεί ερώτημα στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για περαιτέρω χειρισμό του θέματος…» (βλ. αριθ. πρωτ. 72175/13/1054719 από 14.07.2013 έγγραφο του Διευθυντή Α/Δ Δ. Κρίκa), καθυστερώντας ακόμα περισσότερο αδικαιολόγητα την οριστική διευθέτηση της δυσμενούς αυτής διάκρισης σε βάρος του αστυνομικού προσωπικού, που εξακολουθεί να αδικείται έναντι των λοιπόν δημοσίων υπαλλήλων. 

Έτσι, παρά την αυτονόητη ερμηνεία των κείμενων διατάξεων τόσο από τον Συνήγορο του Πολίτη και τη Διοίκηση όσο και από την ίδια τη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας του Αρχηγείου, την παρέλευση ικανού και πέραν του εύλογου χρονικού διαστήματος και τις συνεχείς οχλήσεις της Ομοσπονδίας μας, οι συνάδελφοι αστυνομικοί εξακολουθούν να αποστερούνται του δικαιώματός τους να λαμβάνουν ολόκληρη την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, κατά παράβαση κάθε έννοιας χρηστής διοίκησης. 

Κύριε Αρχηγέ,

Απαιτείται πλέον να επιληφθείτε άμεσα και προσωπικά για την άρση της συνεχιζόμενης παράνομης συμπεριφοράς των Διευθύνσεων Προσωπικού, με την οποία καταστρατηγείται το δικαίωμα του αστυνομικού προσωπικού να λαμβάνει ολόκληρη την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, με την έκδοση άμεσα σχετικής διαταγής προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου