ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Με e-mail ,οι κατασχέσεις καταθέσων ...

Διαδικασίες – εξπρές για την κατάσχεση ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου και την απόδοσή τους στα κρατικά ταμεία θα εφαρμόζεται σύντομα από το υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες. 


Με βάση τις διαδικασίες αυτές, τα κατασχετήρια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το υπουργείο Οικονομικών στις τράπεζες, οι οποίες οφείλουν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Τύπος της Κυριακής», να απαντούν άμεσα για το εάν υπάρχουν σ’ αυτές λογαριασμοί καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου, καθώς και για το ύψος των κεφαλαίων που υπάρχουν στους λογαριασμούς αυτούς.

Από τη στιγμή που οι τράπεζες θα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη χρημάτων στους λογαριασμούς των οφειλετών θα πρέπει να προχωρούν άμεσα σε αναλήψεις των ποσών που έχουν ζητηθεί να κατασχεθούν από το Δημόσιο. Τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται στα κρατικά ταμεία το αργότερο εντός 10 ημερών.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν πλέον να αποστέλλουν μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεις για κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και λοιπών εισοδημάτων που δικαιούνται οφειλέτες του Δημοσίου. 

Πιο αναλυτικά:

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4170/2013, προβλέπεται ότι από τον Οκτώβριο θα υπάρχει άμεση και ασφαλής ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και των τραπεζών, καθώς θα τεθούν σε λειτουργία μοναδικοί «διαμετακομιστικοί κόμβοι» ηλεκτρονικής διασύνδεσης, οι οποίοι θα συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή.

Μέσω των «διαμετακομιστικών κόμβων» θα κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών προς τις τράπεζες, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα κατασχετήρια για τις καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου.

Η κοινοποίηση κάθε κατασχετηρίου θα θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ημερομηνία και την ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από την τράπεζα, μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε από αυτήν.

Η επίδοση της δήλωσης της τράπεζας για το εάν υπάρχουν ή όχι υπόλοιπα στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη του Δημοσίου θα θεωρείται ότι συνετελέσθη κατά την ημερομηνία και την ώρα αποστολής από το Ελληνικό Δημόσιο της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής της μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου που δηλώθηκε. 

Τόσο τα κατασχετήρια όσο και οι δηλώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή θα είναι κρυπτογραφημένα και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του εξυπηρετητή τους. Η διέλευση των δεδομένων μέσω των «διαμετακομιστικών κόμβων» εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων περί τραπεζικού απορρήτου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με τις νέες αυτές διαδικασίες, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο, τα κατασχεθέντα ποσά θα πρέπει να αποδίδονται είτε στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Πηγή : http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου