ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για έκτακτες μεταθέσεις και στους βαθμοφόρους της ΕΛ.ΑΣ.

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας επαναφέρει στο επίκεντρο της συζήτησης την έκδοση συμπληρωματικών μεταθέσεων για τους κατέχοντες οργανική θέση Αρχιφύλακα – Ανθυπαστυνόμου και ζητά την ίση μεταχείριση του αστυνομικού προσωπικού στο ευαίσθητο θέμα των μεταθέσεων.

Ως Α.Ν/Α.Σ.Α. από τις αρχές του μήνα Αυγούστου είχαμε τοποθετηθεί για το φλέγον αυτό ζήτημα κάνοντας παράλληλα έκκληση στους αρμόδιους για την εκπλήρωση ενός δίκαιου αιτήματος όπως η έκδοση τακτικών μεταθέσεων για τους βαθμοφόρους συναδέλφους μας.

Διαβάστε την θέση - τοποθέτηση του συνδυασμού μας γι' αυτό το ζήτημα εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ..Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 301/3/10

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ

Κοιν.: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
2) Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α./Τμ. 2ο
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Συμπληρωματικές μεταθέσεις και για τους κατέχοντες οργανική θέση
Αρχιφύλακα – Ανθυπαστυνόμου – Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε
υπηρεσιακά συμβούλια για τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα
Μεταθέσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 άρθρο 14 παρ. 4 ε, το β’ δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες καταρτίζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α. αριθμητικοί πίνακες με συμπληρωματικές θέσεις ανά Αστυνομική Διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας των τακτικών μεταθέσεων οι οποίες καλύπτονται μόνο από κατέχοντες οργανική θέση Αστυφύλακα, μη δίνοντας ανάλογη δυνατότητα και στους συναδέλφους που κατέχουν οργανική θέση Αρχιφύλακα – Ανθυπαστυνόμου.

Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης του χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού το οποίο στο σύνολό του επιτελεί ίδιο ή παράλληλο αστυνομικό έργο, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετάθεσης και της κατηγορίας αυτής των συναδέλφων ακόμα και κατά τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις έτους 2013.Επιπρόσθετα, επειδή διακινούνται πληροφορίες ότι Υπηρεσιακοί παράγοντες επεξεργάζονται τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 100/2003, παρακαλούμε εφόσον αυτό ισχύει να κληθούμε άμεσα να συμμετάσχουμε με εκπρόσωπό μας προκειμένου να καταθέσουμε σειρά προτάσεών μας για τη βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Μεταθέσεων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π. Ο. ΑΣ. Υ.

       Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος                                          ΛΑΖΟΣ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου