ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014

Νέες προσφυγές Ανθυπαστυνόμων για προαγωγή στο βαθμό του Υ/Β΄

Από το δικηγορικό γραφείο του κ. Λάγου λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα το οποίο αφορά νέες προσφυγές συναδέλφων μας που κατέχουν τον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με σκοπό την προαγωγή τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 7/1/2009

Με την υπ’ αριθμ. 6003/3/89/18 από 09/04/2014 απόφαση κ. Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, μία (1) Ανθυπαστυνόμος προήχθη αναδρομικά από 16/3/2013 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, μετά από αίτηση της, λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι ετών (26) ετών στο Σώμα, με αποτέλεσμα να καταστεί, χωρίς αξιολογικό κριτήριο, ανώτερη των αρχαιοτέρων της στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, που δεν συμπλήρωσαν 26 έτη υπηρεσίας στο Σώμα, ούτε 22 έτη στο Σώμα και 11 έτη στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.
 
Η ανωτέρω προαγωγή αντιπαρέρχεται την αρχαιότητα στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και ανατρέπει την επετηρίδα, καθόσον ο διατάσσων καθίσταται την επομένη ημέρα διατασσόμενος.

Με τις υπ’ αριθμ. 6003/3/84/1 και 6003/3/84/2 από 9/4/2014 διαταγές Α.Ε.Α. προήχθησαν συνολικά 185 Ανθυπαστυνόμοι (εκκρεμεί η προαγωγή ακόμα 12) στο βαθμό του Υ/Β΄ αναδρομικά από τον Απρίλιο και Μάιο του 2011 ως συμμετέχοντες στις υπ’ αριθμ. 2647, 2648 και 2649 από 11-9-2013 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι υπ’ αριθμ. ΑΚ3364/2011 (πρώτο όνομα Συνδρεβέλης Χρήστος), ΑΚ3680/2011 (πρώτο όνομα Καραμανλής Γεώργιος) και ΑΚ3681/2011 (πρώτο όνομα Παπαδάκης Θεόφιλος) Αιτήσεις Ακύρωσης που κατατέθηκαν από το γραφείο μας.

Εντός των ετών 2013 και 2014 καταθέσαμε τις παρακάτω αιτήσεις Ακύρωσης Ανθυπαστυνόμων:

ΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΤΟΜΑ
ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΚ875/2013
Βελώνης Στυλιανός
50
16/05/2013

ΑΚ876/2013
Βουρλής Ιωάννης
50
16/05/2013

ΑΚ1109/2013
Ψέμμας Ιωάννης
50
21/06/2013
Συζήτ. 3/4/2014
ΑΚ1743/2013
Δημοσχάκης  Θεόδωρος
50
10/10/2013

ΑΚ1744/2013
Δημοσχάκης  Κωνσταντίνος
50
10/10/2013

ΑΚ1745/2013
Μπελενιώτης  Σταύρος
50
10/10/2013

ΑΚ1746/2013
Τζατζανά Σταυρούλα
50
10/10/2013

ΑΚ2006/2013
Μελιγωνίτης Νικόλαος
50
7/11/2013

ΑΚ2112/2013
Πουλημένος Σπυρίδων
50
14/11/2013

ΑΚ2113/2013
Μάντζαρης Ευάγγελος
50
14/11/2013

ΑΚ2487/2013
Ανδρουλάκης Εμμανουήλ
50
18/12/2013

ΑΚ2488/2013
Μπίστας Εμμανουήλ
50
18/12/2013

ΑΚ2489/2013
Σταύρου Κωνσταντίνος
50
18/12/2013

ΑΚ2573/2013
Παπαδάκης Πέτρος
50
30/12/2013

ΑΚ109/2014
Κατερινόπουλος Ιωάννης
100
20/01/2014

ΑΚ429/2014
Αγγελάκος Δημήτριος
100
6/3/2014


Κατόπιν τούτων θα καταθέσουμε άλλη μία Αίτηση Ακύρωσης εντός του Μαΐου 2014, για διεκδίκηση αναδρομικής προαγωγής στο βαθμό του Υ/Β΄ από 16/3/2013, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι σήμερα κατέχουν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου:  

1.   Από έτους 2008 και προγενέστερα. 

2. Οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 64 αναφερόμενοι στην υπ’ αριθμ. 6003/4/1199 από 07-01-2009 διαταγή προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 

Η αμοιβή του γραφείου μας θα είναι πενήντα (50) ευρώ.

Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί, μόνο στο παρακάτω e-mail η στα κινητά τηλέφωνα να μας γνωρίσει ή αποστείλει με μήνυμα τα παρακάτω στοιχεία:  ΑΓΜΣ / ΕΠΩΝΥΜΟ / Όνομα / Πατρώνυμο / Οργανική υπηρεσία / Κινητό / Τηλ. οικίας / Τηλ. υπηρεσίας / FAX / email.Μυτιλήνη  19/05/2014Γεώργιος Λάγος  .   Δικηγόρος
Οδός Γ. Βοστάνη 32 Μυτιλήνη
ΤΗΛ. : 2251040478 – FAX : 2251040479
WHATS UP : 6986606444
WIND F2G : 6930246106
VODAFONE CU : 6944875723


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου