ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές της ΕΛ.ΑΣ.

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 18 Φεβρουαρίου 2016, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ.24/1997 :


Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, περίπτ. β', 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

Ι. Κ α τ' ε κ λ ο γ ή

1.    239785    Μανιδάκης    Δημήτριος    του    Εμμανουήλ

2.    236824    Κοσσιώρης    Γεώργιος    του    Αθανασίου

3.    237875    Κατσίφης    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου

4.    239624    Χαντζούλης    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου

5.    231686    Μαλλιαρός    Κωνσταντίνος    του    Παναγιώτη

6.    239438    Μαρκογιαννάκης    Βασίλειος    του    Εμμανουήλ

7.    230768    Δημήτρουλας    Θεόδωρος    του    Παναγιώτη

8.    239324    Βαλσαμάκης    Μανούσος    του    Πασχάλη

9.    232808    Λασπάς            Ιωάννης        του    Δημητρίου

10.    236806    Κοκορόσκος    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου

11.    240826    Μποδιώτης    Παναγιώτης    του    Γρηγορίου

12.    236821    Κορομηλάς    Δημήτριος    του    Παναγιώτη

13.    236929    Μπάλλας        Γεώργιος    του    Ζώη

14.    238076    Μελισσινός    Χαράλαμπος    του    Σοφοκλή

15.    235727    Δαλαβούρας    Ανδρέας        του    Γεωργίου

16.    238747    Τσίτος        Θεοδόσιος    του    Κωνσταντίνου

17.    238987    Παναγιωτίδης    Πέτρος        του    Ιωάννη

18.    241457    Τσάτσης        Μιχαήλ        του    Φωτίου

19.    234866    Αργύρης        Κωνσταντίνος    του    Αναστασίου

20.    229461    Κιτσάκης    Μιχαήλ        του    Ευαγγέλου

21.    236013    Τεσσέρης    Ευστράτιος    του    Κωνσταντίνου

22.    240212    Γλυκόπουλος    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου

23.    234663    Γάσπαρης    Στυλιανός    του    Στυλιανού

24.    239685    Κατέρης        Γεώργιος    του    Ναπολέοντα

25.    241260    Τσέτσικας    Νικόλαος    του    Ελευθερίου

26.    234569    Ντρίνιας    Χαράλαμπος    του    Νικολάου

27.    228681    Διαμαντόπουλος    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου

28.    239797    Παπανικολάου    Αθανάσιος    του    Βασιλείου

29.    234524    Πουλογιαννόπουλος    Γεώργιος    του    Ιωάννη

30.    239830    Χριστοφιλέας    Κωνσταντίνος    του    Πέτρου

31.    234737    Λυμπινάκης    Γεώργιος    του    Εμμανουήλ

32.    239268    Γαλάνης        Ιωάννης        του    Αναστασίου

33.    235847    Κουμπούνης    Βασίλειος    του    Αποστόλου

34.    240763    Μιχαλόπουλος    Γεώργιος    του    Ιωάννη

35.    240023    Αναγνωστάκης    Ευάγγελος    του    Κωνσταντίνου

36.    240495    Κεφαλιανάκης    Παντελής    του    Στυλιανού

37.    235532    Μανάρας        Πίνδαρος    του    Παναγιώτη

38.    240002    Αθανασόπουλος    Θεόδωρος    του    Ιωάννη

39.    240996    Πετσίνης    Παναγιώτης    του    Περικλή

40.    235919    Παπαδόπουλος    Σεραφείμ    του    Δημητρίου

41.    239780    Καραχάλιος    Θωμάς        του    Κωνσταντίνου

42.    241267    Τσιγαρίδας    Χρήστος        του    Κωνσταντίνου

43.    237382    Μπουλούμπασης    Χρήστος        του    Γεωργίου

44.    241245    Τσαμαδιάς    Γεώργιος    του    Ανδρέα

45.    241382    Χρηστόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Δημητρίου

46.    231055    Πετσινός    Χρήστος        του    Γεωργίου

47.    239294    Ζήκος        Νικόλαος    του    Θεοφίλου

48.    236456    Παπαδόπουλος    Κυριάκος    του    Αναστασίου

49.    234573    Αποστολόπουλος    Ιωάννης        του    Αντωνίου

50.    241991    Παναγιωτόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Λεωνίδα

51.    229907    Μαριόλης    Δήμος        του    Πέτρου

52.    246875    Λυκιαρδόπουλος    Δαρείος-Άγγελος    του    Τιμολέοντα

53.    241676    Θεοχάρης    Χαράλαμπος    του    Παναγιώτη

    240791    Μπαλαμπάνη    Γεωργία        του    Ηλία
    Υπηρεσία Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων       

54.    240785    Μπακαλάρος    Γεώργιος    του    Μιχαήλ

55.    241023    Πούπουζας    Παναγιώτης    του    Μιχαήλ

56.    240696    Μανούρας    Χρήστος        του    Δημητρίου

57.    240776    Μούρτος        Αριστείδης    του    Ευαγγέλου

58.    242037    Παραδεισανός    Αδάμ        του    Αλεξάνδρου

59.    241754    Κεραμάς        Θεόδωρος    του    Αθανασίου

60.    241825    Κωστούλας    Βασίλειος    του    Δημοσθένη

61.    241385    Χριστοδουλίδης    Ασημάκης    του    Βασιλείου

62.    229544    Κατσιαμάκας    Ιωάννης        του    Σπυρίδωνα

63.    241567    Βράντζας    Βασίλειος    του    Νικολάου

    245595    Θωμόπουλος    Δημήτριος    του    Βασιλείου
    Υπηρεσία Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων       

64.    241201    Τζιτζής        Αντώνιος    του    Θωμά


ΙΙ. Κ α τ' α ρ χ α ι ό τ η τ α       


1.    238368    Βαλσαμάς    Βασίλειος    του     Γεωργίου

2.    239072    Σκάνδαλος    Αριστείδης    του     Ευαγγέλου

Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. β' εδάφιο τρίτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του Π.Δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 32 παρ.3 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.132/2002, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών της Ελληνικής Αστυνομίας Β ι σ κ α δ ο ύ ρ ο ς Μιχαήλ του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.233472), στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ'αρχαιότητα, λόγω άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελήφθη των Τακτικών Κρίσεων έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. β' του Π.Δ.24/1997, αναδρομικά από 20-3-2012, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό της νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Πηδηκτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου (ΑΓΜΣ.225973), προ της οποίας και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πηγή : policenet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου