ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Κρίθηκαν και οι Αστυνομικοί Διευθυντές της ΕΛ.ΑΣ.

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 17 Φεβρουαρίου 2016, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, περίπτ. γ', εδάφιο πέμπτο και 40 παρ.1 και 7 του Π.Δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.104/2000, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1.    231737    Τζουμαϊλής    Θεολόγος    του    Χρήστου
2.    243398    Νικολάου    Χρήστος    του    Νικολάου
3.    233440    Καϊπάκης    Γεώργιος    του    Αθανασίου
4.    233297    Μουστακαλής    Δημήτριος    του    Νικολάου
5.    233325    Ντζιοβάρας    Παναγιώτης    του    Κωνσταντίνου
6.    233397    Τουφεξής    Σταύρος    του    Βασιλείου
7.    237035    Πουρσανίδης    Μιλτιάδης    του    Κυριάκου
8.    233396    Τόλιας    Ιωάννης    του    Γεωργίου
9.    236899    Μαρκετάκης    Παναγιώτης    του    Αντωνίου
10.    232063    Μανιάτης    Αναστάσιος    του    Βασιλείου
11.    233443    Χουζούρης    Ιωάννης    του    Δημητρίου
12.    232508    Κορμπάκης    Δημήτριος    του    Γεωργίου
13.    233145    Βόγλης    Ευάγγελος    του    Αποστόλου
14.    236830    Κούμπουλας    Παναγιώτης    του    Θεοδώρου
15.    233274    Μαρουδάς    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου
16.    232228    Ψωμάς    Γεώργιος    του    Δημητρίου
17.    232440    Σωτηρόπουλος    Δημήτριος    του    Γεωργίου
18.    233242    Κυριαζόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Ιωάννη
19.    235378    Κολτούκης    Δημήτριος    του    Κωνσταντίνου
20.    231911    Ανεστίδης    Κωνσταντίνος    του    Βασιλείου
21.    233416    Φωτόπουλος    Ευάγγελος    του    Σωτηρίου
22.    236750    Καλύβας    Κωνσταντίνος    του    Νικολάου
23.    236664    Γιάννινας    Γεώργιος    του    Κωνσταντίνου
24.    238360    Καστάνης    Γεώργιος    του    Νικολάου
25.    233091    Χαρώνη    Παναγιώτα    του    Μιχαήλ
26.    238029    Στεργιόπουλος    Δημήτριος    του    Κωνσταντίνου
27.    227722    Βουτσελάς    Κωνσταντίνος    του    Βασιλείου
28.    238337    Θεοδωρακόπουλος    Γεώργιος    του    Ιωάννη
29.    236592    Αϊβαζίδης    Αβραάμ    του    Βασιλείου
30.    237849    Στεφανόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Αλεξίου
31.    232112    Νταλέτσος    Κωνσταντίνος    του    Τριαντάφυλλου
32.    238369    Οσταδημήτρης    Νικόλαος    του    Γεωργίου
33.    231741    Αθανασόπουλος    Δημήτριος    του    Νικολάου
34.    236070    Γραμμένος    Πέτρος    του    Αναστασίου
35.    237688    Παπαδέας    Ευστράτιος    του    Ιωάννη

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1, περίπτ. β' του Π.Δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1.    232504    Χρυσανθάκης    Ευθύμιος    του    Θεοδώρου
2.    234117    Αγγελόπουλος    Ιωάννης    του    Χρήστου
3.    231976    Δίπλας    Κωνσταντίνος    του    Ανδρέα
4.    228264    Γιαννιώτης    Παύλος    του    Παναγιώτη
5.    237666    Μοσχόπουλος    Γεώργιος    του    Χρήστου
6.    236418    Μπαλλάς    Παναγιώτης    του    Γεωργίου
7.    236870    Λιανδράκης    Ιωάννης    του    Εμμανουήλ
Οι αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευτούν μετά τριάντα μέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α' και 47 του Π.Δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

1.    233143    Βελέντζας    Νικόλαος    του    Ιωάννη
2.    229522    Σταυρόπουλος    Σταύρος    του    Βασιλείου
3.    232226    Χουλιάρας    Λάμπρος    του    Δημητρίου
4.    233218    Κάσσης    Πέτρος    του    Νικολάου
5.    235019    Σταύρου    Λάμπρος    του    Νικολάου
6.    233208    Καραβάς    Κωνσταντίνος    του    Δημητρίου
7.    233310    Μπέλλος    Παναγιώτης    του    Χρήστου
8.    232047    Λαμπρόπουλος    Κωνσταντίνος    του    Ανδρέα
9.    232100    Μπουραζάνας    Δημήτριος    του    Σταύρου
10.    232154    Ριζάκης    Μιχαήλ    του    Γεωργίου
11.    229885    Μπαρμπούτης    Χαράλαμπος    του    Νικολάου
12.    236677    Γκίκας    Ανδρέας    του    Γεωργίου
13.    232007    Καπούτσης    Κλέαρχος    του    Κωνσταντίνου
14.    233540    Καλδής    Κωνσταντίνος    του    Θεοδώρου
15.    230956    Μοσκοφίδης    Πέτρος    του    Δημητρίου
16.    231988    Ζήσης    Δημήτριος    του    Γεωργίου
17.    231682    Ρωμαίδης    Παναγιώτης    του    Θεμιστοκλή
18.    227452    Καλτσιώνη    Γιούλια    του    Νικολάου
19.    232061    Μάλαμας    Νικόλαος    του    Πέτρου
20.    236084    Φιλίππου    Αντώνιος    του    Βασιλείου
21.    237863    Λυκουρέζος    Ιωάννης    του    Νικολάου
22.    235624    Αντωνίου    Ταξιάρχης    του    Νικολάου
23.    232299    Αποστολάκης    Ιωάννης    του    Γεωργίου
24.    233279    Μαυρογιάννης    Βασίλειος    του    Ιουστινιανού

-    Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

Πηγή : policenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου