ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

Καταγγελία της Σ.Κ.Α.Υ. για το σύστημα και τον τρόπο διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων και Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α..

Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Α.Υ.) ως συνδικαλιστικός συνδυασμός – οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/1982 για τη συνδικαλιστική ελευθερία, λόγω της σοβαρότητας του θέματος των προαγωγικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,


οι οποίες ως γνωστόν διενεργούνται με εσωτερικές εξετάσεις, αλλά και λόγω του ότι το θέμα αυτό απασχολεί πολλούς εργαζόμενους Αστυνομικούς που ενδιαφέρονται για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, καταγγέλλει και προτείνει τα εξής, για την καλύτερη, πιο αποδοτική και περισσότερο δίκαιη διαδικασία, προς όφελος της υπηρεσίας και τη βελτίωση των εργασιακών συμφερόντων των Αστυνομικών.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή για εισαγωγή στο τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) για την προαγωγή ως αξιωματικών στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ (ν.δ. 649/1970), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 82/2006 και καθ’ έτος συμμετέχουν περίπου πάνω από 2000 Αστυνομικοί σ’ αυτές. Η όλη διαδικασία, όπως εύκολα οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα, κρίνεται αναχρονιστική και αντιπαιδαγωγική.

Σύμφωνα με αυτό το προεδρικό διάταγμα και άλλων συναφών νομοθετημάτων οι εξεταζόμενοι Αστυνομικοί καλούνται να εξετασθούν σε τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία είναι α) Έκθεση Ιδεών, β) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (ΠΚ), γ) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (ΚΠΔ) και δ) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμοί – Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). Η εξέταση είναι διάρκειας δύο (2) ωρών για κάθε μάθημα και στα τρία (3) τελευταία μαθήματα, εκτός της Έκθεσης ισχύει το αναχρονιστικό, αντιπαιδαγωγικό και αντιπαραγωγικό σύστημα της αποστήθισης ολόκληρων άρθρων, το κοινώς λεγόμενο και χαρακτηρισμένο ως «παπαγαλία».

Στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία το μισό θέμα είναι Θεωρητικό στο οποίο τίθεται ένα (1) ή δύο (2) άρθρα από το εξεταζόμενο μάθημα, όπου πρέπει οι εξεταζόμενοι να τα γράψουν αυτολεξεί τα άρθρα ή παραγράφους αυτών, ενώ το άλλο μισό είναι το Πρακτικό στο οποίο τίθεται ένα πρακτικό ερώτημα από την εξεταζόμενη ύλη.

Στο μάθημα του Αστυνομικού Δίκαιου (Οργανισμοί – Κανονισμοί) η εξεταζόμενη ύλη είναι τεράστια, περίπου 100 άρθρα από διάφορα νομοθετήματα (Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων σχετικά με την Ελληνική Αστυνομία), από τα οποία τα μισά περίπου είναι αναχρονιστικά, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον Αστυνομικό ως εργαζόμενο και ως δημόσιο λειτουργό της κοινωνίας, παρά μόνο είναι ενδιαφέροντα για μερικές μόνο Επιτελικές Υπηρεσίες. Η εξέταση γίνεται με Θεωρητικά μόνο ζητήματα, στην οποία καλούνται οι Αστυνομικοί να γράψουν όλα τα άρθρα που ορίζονται ως εξεταζόμενα θέματα, όπως είναι επακριβώς. Εξάλλου, λόγω του μεγέθους της ύλης και του τρόπου εξέτασης στο εν λόγω μάθημα, όπου, επαναλαμβάνουμε, όλη την ύλη πρέπει να την θυμούνται απ’ έξω – σύστημα παπαγαλία – οι Αστυνομικοί λίγες ημέρες μετά τις εξετάσεις, είναι σίγουρο, ότι τα έχουν ξεχάσει σχεδόν όλα, όσο καλά και να τα έχουν μελετήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι εποικοδομητική η μελέτη τους.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), στις οποίες υπολογίζεται ο βαθμός πάνω από τη βάση στο συνολικό άθροισμα των τεσσάρων (4) βασικών 

μαθημάτων, δημιουργώντας κάποιες ανισότητες και αδικίες και βέβαια προβλέπεται ελεύθερα η εξέταση από τον ίδιο τον υποψήφιο όσων ξένων γλωσσών επιθυμεί από τις υπάρχουσες τέσσερις (4), με αποτέλεσμα, κάποιες φορές, να μετράνε πιο πολύ οι ξένες γλώσσες ακόμα και από τα βασικά μαθήματα, και να υπάρχει απογοήτευση και να γεννούνται εύλογα ερωτηματικά σε πολλούς Αστυνομικούς.

Τέλος σημειώνουμε και οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι υπάρχει το ζήτημα (παλιό κατάλοιπο) του εάν ένας υποψήφιος λάβει κάτω από τη βάση στο μάθημα της Έκθεσης, δηλαδή εφόσον λάβει κάτω από 10, ανεξαρτήτως  των βαθμών που θα έχει στα υπόλοιπα τρία (3) μαθήματα, αυτομάτως θεωρείται αποκλεισμένος από τις προαγωγικές εξετάσεις –κάτι που δεν ισχύει ούτε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, και ούτε στις εξετάσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα προπτυχιακά τμήματα-, ενώ βέβαια δεν προβλέπεται το μέτρο της αναβαθμολόγησης και τα γραπτά καταστρέφονται μετά από ένα (1) έτος μετά από τη διενέργεια των εξετάσεων, δημιουργώντας πολλές αμφιβολίες και απορίες στους εξεταζόμενους.

Για όλα τα ανωτέρω παρακαλείται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να προωθήσουν ένα νέο σύγχρονο, παραγωγικό, δίκαιο και παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πιο άψογο και παραγωγικό σύστημα διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συναρμόδιους φορείς και θεσμούς  και  το οποίο να βασίζεται περισσότερο στην κριτική ικανότητα και στις γνώσεις του υποψηφίου Αστυνομικού και όχι στη στείρα αποστήθιση νομοθετημάτων.

Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2015

Οι (25) εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης στην ΠΟΑΣΥ:

1)      ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης

2)      ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βύρων

3)      ΑΣΚΗΤΑ Σοφία

4)      ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος

5)      ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος

6)      ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευανθία

7)      ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ιορδάνης

8)      ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Πασχάλης

9)      ΛΑΜΑΡΗ Ελένη

10)  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κων/νος

11)  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Λάζαρος

12)  ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ Αποστολία

13)  ΜΗΛΩΣΗΣ Κων/νος

14)  ΜΠΕΖΑ Όλγα

15)  ΞΑΦΑΚΟΣ Σπυρίδων

16)  ΠΑΝΟΣ Στέφανος

17)  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος

18)  ΣΙΩΤΑ Πελαγία

19)  ΤΖΟΥΜΠΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος

20)  ΤΣΙΓΓΡΟΣ Ιορδάνης

21)  ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Βασίλειος

22)  ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος

23)  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

24) ΧΑΤΖΙΚΟΣ Γεώργιος

25) ΨΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης

Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Υπαλλήλων [Σ.Κ.Α.Υ.] Θεσσαλονίκης

«πρώτα ο Συνάδελφος»

Πηγή : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου