ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Αίτημα Πανούση εγγραφής των επιτυχόντων σχολών Αστυνομίας του 2014

Ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης έχει καταθέσει αίτημα στην Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την πρόσληψη-κατάταξη των επιτυχόντων ιδιωτών των πανελλαδικών εξετάσεων στις σχολές Αστυνομίας του 2014 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 


Σε θετική περίπτωση και τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το υπουργείο θα προχωρήσει στην κατάταξή τους.

Θυμίζουμε ότι η προκήρυξη του 2014 όριζε ότι οι 250 επιτυχόντες των πανελλαδικών εκείνου του έτους θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Όπως αναφέρει ο κ. Πανούσης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή προς τον βουλευτή κ. Νικολόπουλο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας γνωμοδότησε ότι η εγγραφή φοιτητή στη Σχολή Αστυφυλάκων, χωρίς την προηγούμενη διαγραφή του από τη Σχολή του Πολυτεχνείου, στην οποία είχε προηγουμένως εγγραφεί είναι αυτοδικαίως άκυρη, μη αρκούσης της (έχουσας προσωρινό χαρακτήρα) διακοπής των σπουδών του από τη Σχολή αυτή, γιατί κάτι τέτοιο δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της κρίσιμης διάταξης του άρθρου 2 παρ.9 του ν.1771/1988 και συνακόλουθα η ως άνω εγγραφή λογίζεται ως μη γενόμενη. Η Υπηρεσία οφείλει να εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη με την οποία θα διαπιστώνεται η κατά τα ως άνω αυτοδίκαιη ακυρότητα της εγγραφής. Η έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης θα έχει, εν τέλει, ως έννομο αποτέλεσμα και τη διαγραφή από τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Προκήρυξη σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων 2015

Όπως έγραψε το newsbeast.gr εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω προκήρυξη και να καταθέσουν μια σειρά δικαιολογητικών στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 19-06- 2015.

Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Ύψος

Άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ανάστημα 1.70 χωρίς υποδήματα

Δείκτης μάζας σώματος

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2. Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2. (Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16.

Όριο ηλικίας

Δεν θα πρέπει οι υποψήφιοι να υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1990 και μεταγενέστερα.

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για τη σωματική ικανότητα

Όπως έχουμε αποκαλύψει είναι σε ισχύ το ΠΔ 11/2014. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην προκήρυξη: Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17). 

Πηγή : newsbeast.gr - bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου