ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Απαίτηση παρέμβασης Υπουργού για αναβολή συζήτησης των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 506/1/30α


Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

Κοιν.: 1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ

          2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

         3) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
             Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

          4) Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ

          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Κύριε Υπουργέ,

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 03-09-2014 του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. συμπεριλαμβάνεται ως θέμα συζήτησης υπ'αριθ. 2 «Αποδοχή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της υπ΄αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετική με συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 3/3 από 27.01.2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου και ανάκληση των υπ. αριθμ. 12/5/3-4-2014 και 17/16/28-05-2014 (εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση)».

Για το ίδιο θέμα που είχε τεθεί προς συζήτηση σε ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίαση της 29-08-2014, η Ομοσπονδία έκανε παρέμβαση με το επισυναπτόμενο υπ'αριθ. 506/1/30 από 28-08-2014 έγγραφό της, ζητώντας: «α) την αναβολή της συζήτησης του (υπ΄αριθμ. 6) θέματος, β) την αποστολή σε εμάς τόσο της προαναφερόμενης γνωμάτευσης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσο και της εισηγήσεως του αρμόδιου Διευθυντή παροχών για το συγκεκριμένο ζήτημα και γ) την αποστολή σχετικής γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε ένδικου ή εξώδικου μέσου προκειμένου τόσο εκ μέρους του Ταμείου όσο και της Ομοσπονδίας μας να εξεταστούν και εκδηλωθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να κλείσει η κερκόπορτα χορήγησης συμπληρωματικών εφάπαξ κάτι για το οποίο δεν πρέπει να συναινέσει επ' ουδενί το Διοικητικό συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.».

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή από πλευράς της Διοίκησης του Ταμείου δεν μας έχει αποσταλεί μέχρι σήμερα κανένα σχετικό από τα συγκεκριμένα αιτούμενα στοιχεία και επειδή ουδεμία επίσημη ενημέρωση έχουμε επί των τεθειμένων επιχειρημάτων μας, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας, μας γνωστοποιηθούν αυτά και μέχρις ότου αυτό πραγματοποιηθεί, να υπάρξει νέα αναβολή της συζήτησης του προαναφερομένου υπ΄ αριθ. 2 θέματος.

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να σας επισημάνουμε την κάθετη αντίθεση της Ομοσπονδίας μας και την έντονη δυσαρέσκεια των μελών μας στην από πλευράς του Υπουργείου αποδοχή και τυχόν εφαρμογή της γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άγνωστη μέχρι σήμερα σε μας), καθόσον ενδεχόμενη υλοποίησή της θα σημάνει την αιμορραγία του ασφαλιστικού μας φορέα και θα θέσει σε κίνδυνο το «αξιόμαχο» αυτού και κυρίως των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.Πηγη : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου