ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016

Επιστολή Ομοσπονδιών προς τον Υπουργό κ.Τόσκα για τη διάσωση του ειδικού λογαριασμού αρωγής

Παρατίθεται η κοινή ανακοίνωση των ομοσπονδιών για την αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας. 


Κύριε Υπουργέ,

Με τα υπ' αριθ. 506/1/39 από 24-07-2015 και 506/1/39α από 11-12-15 έγγραφά μας, σας επισημάναμε την αναγκαιότητα της μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, στον Κλάδο Πρόνοιας αυτού, ένα ζήτημα που έχουμε ήδη συζητήσει σε ανώτατο επίπεδο με την Ηγεσία και τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκαν για την προώθηση νομοτεχνικής βελτίωσης των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου.

Εν τάχει σας υπενθυμίζουμε ότι ο ως άνω Λογαριασμός, συστάθηκε από το έτος 1979 στο επικουρικό Ταμείο της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής. Τα τελευταία επτά (7) έτη λειτουργεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, έχει λογιστική αυτοτέλεια με αποθεματικό περίπου 1 εκατ. € και παρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 1.600,00 € έως 2.000,00 € περίπου, ως κάτωθι:

α) Στις οικογένειες των σε καιρό ειρήνης και σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία αποβιωσάντων ή εξαφανιζομένων μετόχων του Τομέα.

β) Σε ανικανότητα του μετόχου λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την υπηρεσία.

γ) Σε βαριά νόσο των μετόχων ή μέλους της οικογένειάς τους για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς Φορείς.

δ) Σε θεομηνίες ή σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να περιέλθουν σε δυσχερή οικονομική θέση.

Κύριε Υπουργέ,

• Επειδή έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος χωρίς να έχει επιλυθεί το ζήτημα καίτοι οι κρατήσεις εξακολουθούν να εισρέουν προς τον Λογαριασμό χωρίς αντιθέτως αυτός να ανταποδίδει τα οφειλόμενα σύμφωνα με το Καταστατικό λειτουργίας του.

• Επειδή ουδεμία επιβάρυνση παράγεται εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

• Επειδή, τέλος, οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία έξι (6) έτη επιτάσσουν την εκδήλωση της μέγιστης δυνατής αλληλεγγύης σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και απώλειες οικείων προσώπων.

• Και τέλος, επειδή από πλευράς του Δ.Σ. του Ταμείου έχει ληφθεί εδώ και καιρό η σχετική απόφαση μεταφοράς του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 καθώς και σας έχει σταλεί η προταθείσα διάταξη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων.

Παρακαλούμε, όπως μεριμνήσετε άμεσα για την προώθηση στη Βουλή των Ελλήνων της αναγκαίας νομοτεχνικής βελτίωσης προκειμένου να συνεχιστεί αδιάκοπα η καταβολή του βοηθήματος στους συναδέλφους που πραγματικά το έχουν ανάγκη."


Πηγή : poasy.gr - bloko.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου