ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Μεταθέστε στη Νοτιοανατολική όλους τους επιθυμούντες

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α.), ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος  με επιστολή προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) και την Επιτροπή Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων Γ.Α.Δ.Α. τονίζει για ακόμη μία φόρα, την επιβεβλημένη ανάγκη ενίσχυσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής και προτείνει να γίνουν καθολικά δεκτά τα αιτήματα των συναδέλφων μας, που επιθυμούν μετάθεση, από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής. 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
31/5/2014
ΠΡΟΣ: 1) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

          2)ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Γ.Α.Δ.Α.

ΘΕΜΑ: "Μεταθέσεις-μετακινήσεις-τοποθετήσεις Αστυνομικού
           Προσωπικού σε Αστυνομικές υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής"

Κύριε Πρόεδρε, σεβαστά μέλη,

Όπως καλά γνωρίζεται στα γεωγραφικά όρια της Νοτ/κης Αττικής, πέραν των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ν/Α Αττικής και Αερολιμένα Αθηνών υφίστανται και Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, καθώς και Τμήματα Τροχαίας με ολιγάριθμη σχετικά αστυνομική δύναμη.

Η στελέχωση των παραπάνω αστυνομικών υπηρεσιών υπολογίσθηκε ως γνωστόν με δεδομένα παρελθόντων ετών , όμως από τότε μέχρι σήμερα στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Αστυνομικών Διευθύνσεων συντελέστηκαν μεγάλες αλλαγές, όπως η δημιουργία μεγάλων κατασκευαστικών έργων καθώς και έντονη οικιστική ανάπτυξη που είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη πληθυσμιακή μετακίνηση στο νοτιοανατολικό ''κομμάτι'' της Αττικής.

Σε συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια εκπροσώπησης των συναδέλφων μας με τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ν/Α Αττικής και Αερολιμένα Αθηνών διαπιστώθηκε, η επιβεβλημένη ανάγκη ενίσχυσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής με αστυνομικό προσωπικό προκειμένου καλυφτούν οι προκύπτουσες αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες της περιοχής ,που υπηρετούμε.

Για τους παραπάνω λόγους προκειμένου επιτευχθεί, η όσο το δυνατόν καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών του Νοτιανατολικού τομέα της Αττικής και να αποφεύγονται παράλληλα τυχόν φαινόμενα καταστρατήγησης του χρόνου εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα να γίνουν καθολικά δεκτά τα αιτήματα των συναδέλφων μας, που επιθυμούν την μετάθεση τους, από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις σε Αστυνομικές Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής καθώς και κάθε υπηρεσιακή πρόταση που έχει ως ζητούμενο την ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό των αστυνομικών Διευθύνσεων Ν/Α Αττικής(ΔΑΝ/ΑΑ) Αερολιμένα Αθηνών.

Μετά τιμής,

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Τακτικό μέλος υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων Ν/Α Αττικής,
Μέλος Δ.Σ Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής,
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου