ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Επιστολή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σχετικά με το θέμα των αδειών άνευ αποδοχών και αδειών ανατροφής τέκνων

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με την παρακάτω επιστολή καλεί την πολίτική και φυσική μας ηγεσία να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την ίση μεταχείριση του αστυνομικού προσωπικού με τους λοιπούς εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, σχετικά με το θέμα των αδειών άνευ αποδοχών και των αδειών ανατροφής τέκνων για τους συναδέλφους μας.Αθήνα 29 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: 302/2/39

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ

Κοιν.:1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
        2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
        3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Άδεια άνευ αποδοχών & άδεια ανατροφής τέκνου»

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλες οι διευκολύνσεις, ειδικότερα αναφορικά με το ωράριο και τις συνθήκες και όρους εργασίας που η σύγχρονη Διοίκηση παρέχει στους δημοσίους υπαλλήλους, θα πρέπει πολύ περισσότερο, λόγω της ιδιαίτερης υπηρεσιακής τους επιβάρυνσης, να τυγχάνουν εφαρμογής και στο αστυνομικό προσωπικό εφόσον βέβαια δεν αντιστρατεύονται τη φύση του λειτουργήματός του.

Έτσι συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στις άδειες άνευ αποδοχών και στην άδεια ανατροφής τέκνου, θεωρούμε δεδομένο ότι με ρητή διάταξη θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και για το αστυνομικό προσωπικό.

Ειδικότερα:

α) Πρόβλεψη τριετούς άδειας άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους (όπως ισχύει ούτως ή άλλως στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων).

β) Πλήρης εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου ακόμη και για τον αιτούντα αστυνομικό υπάλληλο που τη ζητά οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωση του 4ου έτους ηλικίας του τέκνου.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για αντίστοιχη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών, λόγω ίσης μεταχείρισης του αστυνομικού προσωπικού με τους λοιπούς εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.
Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου