ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Αλλάζει η φορολογία των Ι.Χ.

Σημαντικές αλλαγές ειδικά στη φορολόγηση των μεταχειρισμένων ΙΧ αυτοκινήτων αλλά και στην επιβολή του φόρου πολυτελείας (και όχι του φόρου πολυτελούς διαβίωσης που καλούμαστε να πληρώσουμε εντός των ημερώψν) επιφέρει τροπολογία η οποία κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.


Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

1. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας του αυτοκινήτου, επί της οποίας επιβάλλεται το τέλος ταξινόμησης. Η αλλαγή αυτή, θα επηρεάσει την τιμή στην οποία ο οδηγός αγοράζει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το εξωτερικό. Πλέον, εκτός από την ηλικία και τον κυβισμό του αυτοκινήτου, θα παίζουν ρόλο και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Αν έχει διανύσει τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα τον χρόνο πάνω από το μέσο όρο (δηλαδή τουλάχιστον 15500 χιλιόμετρα ετησίως) η φορολογητέα αξία θα μειώνεται ενώ η μέγιστη απομείωση επί της αρχικής αξίας (δηλαδή επί της τιμής χονδρικής) θα μπορεί να φτάνει στο 95%. Οι συντελεστές απομείωσης, θα αποφασίζονται ανά εξάμηνο με υπουργική απόφαση.

2. «Ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου». Είναι μια διάταξη που θα οδηγήσει σε μείωση της φορολογητέας αξίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων. 

3. Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου