ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Πρόταση για την άρση αδικιών του Βαθμολογίου στους Ανθ/μους και Υ/Β΄ έπειτα από αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε βάρος της Διοίκησης
Είναι γνωστές σε όλους μας οι αδικίες που έχει επιφέρει ο Ν. 3686/2008 (Βαθμολόγιο), από το πρώτο έτος της εφαρμογής του, το 2009. Ευτυχώς, η Ελληνική Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις που δικαιώνουν πολλούς συναδέλφους.


α) Συγκεκριμένα έχουν προαχθεί νεότεροι Ανθυπαστυνόμοι σε Υπαστυνόμοι Β” του Ν. 3686/2008 με το όριο προαγωγής με τα 26 έτη υπηρεσίας, αφού με αυτόν τον τρόπο  έγιναν Υπαστυνόμοι Β” νεότεροι Ανθυπαστυνόμοι απλά και μόνο επειδή ήταν παλαιότεροι στο Σώμα, χωρίς να υπολογιστεί η αρχαιότητα στο βαθμό.  Η προσθήκη της διάταξης του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012, που όρισε ότι προάγονται και όσοι έχουν 22 έτη στο Σώμα, 11 στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εφόσον έχουν προαχθεί νεότεροι τους  Ανθυπαστυνόμοι, δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα.

Οι προαγωγές στην Ελληνική Αστυνομία, σε κάθε περίπτωση, γίνονται με βάση τα έτη παραμονής στον προηγούμενο βαθμό και όχι με βάση τα έτη συνολικής υπηρεσίας στο Σώμα.

β) Επίσης, το δεύτερο σοβαρό θέμα είναι ότι οι Υπαστυνόμοι Β” της Σχολής Αξιωματικών (ΣΑΕΑ) και του Ν.Δ. 649/1970 (ΤΕΜΑ) ενώ, σε κάθε περίπτωση, είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους Υπαστυνόμους Β” με τα έτη υπηρεσίας του Ν. 3686/2008, ξαφνικά, όταν οι τελευταίοι προάγονται λόγω τριετίας στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, γίνονται νεότεροι από τους μέχρι πριν νεότερούς τους, μέχρι να προαχθούν και οι πρώτοι αξιωματικοί της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ σε Υπαστυνόμους Α’, και έτσι ο νεότερος γίνεται αρχαιότερος και παραβιάζεται η ιεραρχία και η αρχαιότητα, που είναι βασικές αξίες και αρχές για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας. Δηλαδή ο διατάζων γίνεται διατασσόμενος.

Όλες αυτές οι ανισότητες και αδικίες δημιουργούνται λόγω των άδικων και αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 3686/2008 (Βαθμολόγιο).

Για όλα τα ανωτέρω ο συνδικαλιστικός συνδυασμός – παράταξη της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Α.Υ.) σε συνεργασία και με το συνδικαλιστικό συνδυασμό-παράταξη της Νοτιοανατολικής Αττικής Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών(ΑΝ.Α.Σ.Α.), προτείνει τα εξής, με τα οποία θα έχει όφελος και το Δημόσιο, διότι θα σταματήσουν οι δικαστικές προσφυγές (που είναι καταδικαστικές για το Δημόσιο και με την πρότασή μας δεν θα πληρωθούν αναδρομικά χρηματικά ποσά), αλλά και οι συνάδελφοι, που θα δικαιωθούν και θα αποκατασταθεί η νομιμότητα, σε κάθε επίπεδο

1) Οι Ανθυπαστυνόμοι, από εδώ και στο εξής, προάγονται σε Υπαστυνόμους Β” του Ν. 3686/2008, με τη συμπλήρωση εφτά (7) ετών παραμονής στο βαθμό τους.

Εφόσον, μέχρι στιγμής, κάποιος αρχαιότερος Ανθυπαστυνόμος, δεν έχει ακόμα προαχθεί και έχει προαχθεί νεότερος του, τότε αυτός με αίτηση του, προάγεται αναδρομικά από την ημερομηνία προαγωγής τους νεοτέρου του, ενώ σε καμία περίπτωση λόγω αναδρομικής προαγωγής, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης αντίστοιχης αναδρομικής μισθολογικής παροχής, λόγω της αντίστοιχης μισθολογικής προαγωγής του Ν. 2838/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3016/2002.

Δηλαδή, δεν θα πληρώσει αναδρομικά το Δημόσιο λόγω της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, αλλά θα δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι Ανθυπαστυνόμοι που έχουν αδικηθεί και θα σταματήσουν οι καταδικαστικές αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων σε βάρος της Υπηρεσίας.

Εξάλλου υπάρχουν πολλές σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων, που στην πραγματικότητα θα οδηγήσουν, αναγκαστικά, το Δημόσιο και τη Διοίκηση, να τροποποιήσει τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 7 του Ν. 3686/2008.

2) Οι σειρές αξιωματικών Υπαστυνόμων Β” της Σχολής Αξιωματικών (ΣΑΕΑ) και οι αντίστοιχοι ομοιόβαθμοι τους αξιωματικοί, που έχουν προαχθεί ημερολογιακά τα ίδια έτη, Υπαστυνόμοι Β’ του Ν.Δ. 649/1970 (ΤΕΜΑ), δηλαδή οι σειρές Υπαστυνόμων Β” της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ των ετών 2010, 2011 και 2012, προάγονται αναδρομικά σε Υπαστυνόμους Α” από το έτος 2009, και εντάσσονται με τη σειρά που είχαν μεταξύ τους, τελευταίοι, μετά από τις αντίστοιχες σειρές – επετηρίδες αξιωματικών (ΣΑΕΑ και ΤΕΜΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 24/1997) του έτους 2009, λόγω προαγωγής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ του Ν. 3686/2008 με τα έτη υπηρεσίας, των Υπαστυνόμων Β” του Ν. 3686/2008 που έγιναν Υπαστυνόμοι Β” λόγω 26 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας το έτος 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 3686/2008) και οι οποίοι έγιναν Υπαστυνόμοι Α’ λόγω συμπλήρωσης τριών ετών υπηρεσίας στο συγκεκριμένο βαθμό, το έτος 2012. Δηλαδή, οι Υπαστυνόμοι Β΄ του Ν. 3686/2008 που προήχθησαν το έτος 2009 με το νέο νόμο, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού, ήταν νεότεροι των Υπαστυνόμων Β΄ της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ (των Σχολών δηλαδή) των ετών αποφοίτησης και ονομασίας τους 2010, 2011 και 2012, στα μέσα του έτους 2012, έπειτα από το μήνα Ιούλιο του 2012, οι πρώτοι έλαβαν το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, και έτσι έγιναν ανώτεροι από όλους τους Υπαστυνόμου Β΄ της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ, των αξιωματικών δηλαδή, που φοίτησαν στις οικίες Σχολές και εισήλθαν σε αυτές έπειτα από διάφορες εξετάσεις. Επίσης, για τις φετινές σειρές του έτους 2013 των αξιωματικών Υπαστυνόμων Β” της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ και λόγω προαγωγής της επόμενης αντίστοιχης σειράς Υπαστυνόμων Β” του Ν. 3686/2008 του έτους 2010, φέτος σε Υπαστυνόμους Α” του Ν. 3686/2008 (μετά τις ημερομηνίες προαγωγής σε Υπαστυνόμους Β’  την 21/6/2013 των Υπαστυνόμων Β” της ΣΑΕΑ και την 14/6/2013 των Υπαστυνόμων Β” του ΤΕΜΑ), προάγονται και αυτοί σε Υπαστυνόμους Α” και εντάσσονται στις αντίστοιχες σειρές – επετηρίδες των αξιωματικών του έτους 2010. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση και εδώ, όπως και με την αντίστοιχη περίπτωση των συναδέλφων Ανθυπαστυνόμων, σε καμία περίπτωση λόγω αναδρομικής προαγωγής, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης αντίστοιχης αναδρομικής μισθολογικής παροχής, λόγω της αντίστοιχης μισθολογικής προαγωγής του Ν. 2838/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3016/2002. Δηλαδή, και σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα πληρώσει αναδρομικά το Δημόσιο λόγω της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, αλλά θα δικαιωθούν όλοι οι συνάδελφοι Υπαστυνόμοι Β” της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ που έχουν αδικηθεί. Χρήσιμο να τονιστεί ότι ιδιαίτερα οι Υπαστυνόμοι Β’ του ΤΕΜΑ που έχουν μέχρι 28 έτη υπηρεσίας, δηλαδή όλοι, βάσει του Ν. 2838/2000 όταν προαχθούν σε Υπαστυνόμοι Α΄ δεν λαμβάνουν ουδεμία μισθολογική προαγωγή (είναι ενιαίοι οι μισθολογικοί βαθμοί για Υπαστυνόμους Β’ και Α’ του Ν.Δ. 649/1970 ΤΕΜΑ) ακόμα και για το βαθμό του Αστυνόμου Β’ του Ν.Δ. 649/1970 ΤΕΜΑ, που έχει μέχρι 28 έτη υπηρεσίας, δεν προβλέπεται ανώτερη μισθολογική προαγωγή από αυτή των Υπαστυνόμων Β’ και Α΄, (δηλαδή όλοι οι αξιωματικοί του ΤΕΜΑ, με τους βαθμούς των Υπαστυνόμων Β’, Υπαστυνόμων Α΄ και Αστυνόμων Β΄, έχουν τον ίδιο μισθολογικό βαθμό, μέχρι τα 27 έτη υπηρεσίας).

Εξάλλου, σύμφωνα με το οργανόγραμμα οι οργανικές θέσεις των Υπαστυνόμων Β’ και Α’ της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ, είναι ενιαίες και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 μετατίθενται μαζί, οπότε δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στις Υπηρεσίες.

Ειδικότερα στην περίπτωση των αξιωματικών, λόγω της ευαίσθητης θέσης τους στο Σώμα της Ελληνική Αστυνομίας, όταν ο διατάζων γίνεται διατασσόμενος, άδικα και αντισυνταγματικά, κλονίζεται όλη η ιεραρχία και αίσθημα δικαίου, που απαραίτητα χρειάζεται να υπάρχει στον κάθε αστυνομικό για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 24/1997, ρητά και ξεκάθαρα αναφέρεται και ορίζεται ότι η καθοριζόμενη αρχαιότητα των αξιωματικών διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που δεν έχουν ουδεμία σχέση με την προαγωγή των Υπαστυνόμων Β’ του Ν. 3686/2008, με το συγκεκριμένο ζήτημα (όπως προαγωγή κατ’ εκλογή έναντι προαγωγή κατ΄ αρχαιότητα, κρίση ως παραμενόντων στον ίδιο βαθμό κτλ). Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, η αρχαιότητα τηρείται πάντοτε ανεξαιρέτως, στην ιεραρχία των αξιωματικών. Έτσι, οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η διαδικασία που ακολουθείται έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 24/1997 που ορίζει την ιεραρχία και την εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι κάποιες Υπηρεσίες Αστυνομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Ασφαλείας ή γενικότερα Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος, είναι πως όταν υπάρχουν δύο αξιωματικοί με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και ο ένας προέρχεται είτε από τη Σχολή Αξιωματικών είτε από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) και ο άλλος προήχθη με τα έτη υπηρεσίας ένα ή δύο έτη νωρίτερα, ενώ καθήκοντα Διοικητή ασκεί ο Υπαστυνόμος Β΄ της πρώτης περίπτωσης (από ΣΑΕΑ ή ΤΕΜΑ), βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3686/2008, όταν συμπληρώσει τριετία στο βαθμό ο δεύτερος που έγινε αξιωματικός με τα έτη υπηρεσίας, τότε αυτός γίνεται ανώτερος, οπότε ασκεί διοίκηση αυτός και ο αξιωματικός από τις Σχολές (Αξιωματικών ή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης) είναι δεύτερος στην ιεραρχία, μέχρι να προαχθεί και αυτός σε Υπαστυνόμο Α΄ (έπειτα από χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών), οπότε θα ξαναγίνει πάλι αρχαιότερος από τον αξιωματικό με τα έτη υπηρεσίας.

Δηλαδή, η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 3686/2008 που αναφέρει ότι «…ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθμού, οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 (με τα έτη υπηρεσίας δηλαδή) είναι νεότεροι από τους ομοιόβαθμους αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τους ομοιόβαθμους τους αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970 που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ)», πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς, προκειμένου να προαχθεί κάποιος Αστυνομικός και να γίνει ανώτερος, αυτό γίνεται μόνο με τρεις (3) περιπτώσεις

α) είτε με προαγωγικές εξετάσεις,

β) είτε με επ’ ανδραγαθία προαγωγή,

γ) είτε με αθλητική επίδοση.

Δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να προαχθεί κάποιος  και να γίνει ανώτερος από ανώτερό ή αρχαιότερό του, μόνο βάσει των ετών συνολικής υπηρεσίας στο Σώμα.

Η αντισυνταγματική αυτή διαδικασία παραβιάζει τις Συνταγματικές Αρχές της Ισότητας, της Αξιοκρατίας, της Αναλογικότητας, της Χρηστής Διοίκησης και του Συνταγματικού Δικαιώματος στην Εργασία, βασικές αναγκαίες Αρχές για το λειτούργημα των Αστυνομικών.

Ακριβώς γι’ αυτούς τους βάσιμους και νόμιμους λόγους προτείνουμε όπως οι αξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης να ονομάζονται-προάγονται σε Υπαστυνόμοι Α’, ακριβώς για να είναι αρχαιότεροι όλων των αξιωματικών που προάγονται μόνο με τα έτη υπηρεσίας, βάσει του Ν. 3686/2008, αλλά ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις προαγωγής τους για τα γενικά τυπικά προσόντα του άρθρου 15 του Π.Δ. 24/1997, θα υπολογίζονται τα τρία (3) έτη του καταργημένου, πλέον, βαθμού του Υπαστυνόμου Β΄ για τους αξιωματικούς που θα προέρχονται από ΣΑΕΑ και ΤΕΜΑ και έτσι ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ θα είναι εφτά (7) έτη, ενώ εξάλλου αυτή η προτεινόμενη τροποποίηση δεν δημιουργεί κανένα άλλο πρόβλημα στις λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 24/1997 και γενικά στον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συμπερασματικά, στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης και επειδή όπως έχουμε αντιληφθεί, όλοι μας, ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε οικονομικές παροχές, αλλά απλά να μείνουμε, μισθολογικά ως έχει – να μην μας πειράξουν άλλο δεν αντέχουμε – σε εργασιακό επίπεδο, πρέπει να αποκατασταθούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες συναδέλφων (Ανθυπαστυνόμοι και Υπαστυνόμοι Β” της ΣΑΕΑ και του ΤΕΜΑ), αφού όλοι σχεδόν έχουν προσφύγει δικαστικά στα αρμόδια Διοικητικά Εφετεία και είναι σίγουρο ότι σε Α” βαθμό ή τουλάχιστον σε Β” βαθμό στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δικαιωθούν. Με τη συγκεκριμένη πρόταση δεν διεκδικούμε αναδρομικά χρήματα σε βάρος του Δημοσίου και απλά, θα δικαιωθούν σε ηθικό, υπηρεσιακό και υπηρεσιακό επίπεδο  όλοι οι αδικημένοι συνάδελφοι. Εξάλλου, με μία απλή έρευνα, θα διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τις αναδρομικές προαγωγές και μόνο, και όχι για τις μισθολογικές που αυτές, όπως προτάθηκε δεν θα ισχύουν, και έτσι περίπου 2000 συνάδελφοι θα δικαιωθούν (Ανθυπαστυνόμοι και Υπαστυνόμοι ΣΑΕΑ και ΤΕΜΑ, ετών αποφοίτησης 2010, 2011, 2012 και 2013) και θα αρθεί μία μεγάλη αδικία.


Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου 2013,

Η Οργανωτική – Συντονιστική Επιτροπή Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

Η συντονιστική επιτροπή της ΑΝ.Α.Σ.Α.Συντάκτης πρότασης :  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος,

Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου