ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 13 Αυγούστου 2016

Επίστολή Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την τροποποίηση διαδικασίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Παραθέτουμε την παρακατω επιστολή της Ομοσπονδίας μας προς την φυσική και πολίτική ηγεσία του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ με θέμα την τροποποίηση διαδικασίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.


Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρωτ.: 305/6/7

Προς: 1) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

2)  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Κοιν.:1)  Προϊσταμένη του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

          2)  Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα:« Τροποποίηση διαδικασίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης »

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Ομοσπονδία μας, γίνεται αποδέκτης παραπόνων μελών Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Χώρας, αναφορικά με την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Ειδικότερα, η «αποκλειστικά» ηλεκτρονική υποβολή της προαναφερόμενης Δήλωσης, αναγκάζει μεγάλο πληθυσμό συναδέλφων που δεν είναι εξοικειωμένοι, τόσο με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», να καταφεύγει σε λογιστές, πληρώνοντας επιπλέον, στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, την εν λόγω εξυπηρέτηση, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσφατη παράταση που δόθηκε για την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης βάσει των διατάξεων του ν.4389/2016, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου οι εν λόγω Δηλώσεις, κατ’ εξαίρεση το τρέχον έτος, στο πλαίσιο της εξοικείωσης, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ» και χειρόγραφα στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, ώστε, σε περίπτωση ηλεκτρονικών λαθών, να υπάρξει αντιπαραβολή των δηλώσεων (ηλεκτρονικών – χειρόγραφων) και κατ’ επέκταση αποφυγή άσκοπων ποινικών και πειθαρχικών διώξεων.

Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου