ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

Το νέο βαθμολόγιο της ΕΛ.ΑΣ. είναι γεγονός - Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών σε κάθε βαθμό

Σήμερα (10/8/2016) δημοσιεύθηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα 81/2016 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄) το οποίο επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές σε θέματα αστυνομικού προσωπικού και ιδιαίτερα σε κρίσεις αξιωματικών, αποστρατείες, όρια ηλικίας, δυνατότητα παραμονής αξιωματικών μέχρι την ηλικία των 60 ετών κλπ.

Ως προς το βαθμολόγιο των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., με το άρθρο 1 του νέου Προεδρικού Διατάγματος  τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του Π.δ. 46/2001 (Α΄ 33) και το άρθρο 1 του Π.δ. 106/2002 (Α΄ 88) και είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.δ. 101/2011 (Α΄ 235) και πλέον ισχύουν τα παρακάτω για τον κάθε βαθμό:

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.

β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.

γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.

στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.

ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.

η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.».

Πηγή : policenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου