ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση συμμετεχόντων στην αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών με βάση την υπ’ αριθμ. 2194 απόφαση Σ.τ.Ε., με το δικηγορικό γραφείο Λάγου Γεωργίου

Παραθέτουμε την παρακάτω ενημέρωση του δικηγορικού γραφείου του κ. Λάγου Γεωργίου που αφορά τους συμμετέχοντες στην αγωγή διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών με βάση την υπ’ αριθμ.  2194 απόφαση Σ.τ.Ε..


Το γραφείο μας έχει καταθέσει στα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία της Αθήνας και της Μυτιλήνης, μέχρι σήμερα 43 αγωγές, των 50 προσώπων εκάστη, που αφορούν τα ανωτέρω και  εκκρεμούν προς συζήτηση για την επιδίκαση των αναδρομικών αποδοχών που παρανόμως περικόπηκαν με τους Ν. 4093/2012 και 4307/2014.Ο μέσος χρόνος αναμονής για την εκδίκαση είναι έξι (6) έτη.

Ωστόσο, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ κατά τη δικάσιμο της 7/10/2016  εκκρεμεί ήδη προς συζήτηση πρότυπη δίκη με αντικείμενο  τις ανωτέρω αγωγές.

Το αποτέλεσμα της απόφασης της Ολομέλειας που αναμένεται τέλη του 2016 θα αφορά μόνο τους συμμετέχοντες στην πρότυπη δίκη καθώς και τυχόν παρεμβαίνοντες.

Για αυτούς εκδίδεται άμεσα εκτελεστή απόφαση ως προς την επιδίκαση των αναδρομικών αποδοχών τους.

Για τους υπολοίπους που έχουν ασκήσει αγωγές οι οποίες εκκρεμούν για συζήτηση, δημιουργεί απλώς δεσμευτική νομολογία για το δικαστήριο που θα τις συζητήσει, όποτε γίνει αυτό.Ακόμα και μετά την 1125/2016 απόφαση του ΣτΕ που έκρινε παράνομη και αντισυνταγματική την πλημμελή συμμόρφωση της διοίκησης κατά 50%, οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν έννομο συμφέρον για τη συμμετοχή τους και έκβαση της δίκης αυτής, που θα έχει άμεσο αποτέλεσμα προσωπικά για τον κάθε συμμετέχοντα – παρεμβαίνοντα σε αντίθεση με την ανωτέρω  (1125/2016 ) απόφαση του ΣτΕ, η συμμόρφωση στην οποία εξαρτάται και πάλι από τις προθέσεις της Διοίκησης ως προς το χρόνο και τον τρόπο.Στη δίκη αυτή  έχουν δικαίωμα παρέμβασης μόνον όσοι ένστολοι έχουν ασκήσει αγωγές, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί στα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Το γραφείο μας θα καταθέσει δικόγραφα παρέμβασης για την ανωτέρω αναφερόμενη πρότυπη δίκη που εκκρεμεί ενώπιον της Ολομελείας του Σ.τ.Ε. τουλάχιστον για τους συμμετέχοντες – ενάγοντες στα δικόγραφα των αγωγών μας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Η αμοιβή θα είναι τριάντα (30) ευρώ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή επί των όσων σας καταβληθούν ως αναδρομικές διαφορές.Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί μέχρι την 20/7/2016 να αποστείλει στη διεύθυνση ή στο e–mail του γραφείου μας:

Πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης, της αμοιβής του γραφείου μας (30 ευρώ), στον υπ’ αριθμ. 84174028138 (ΙΒΑΝ: GR5201108410000084174028138 SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  στο όνομα Λάγος Γεώργιος – Ηλία Στέλλα. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  από τον ταμία  της τράπεζας τα εξής στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ (ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ) . ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ

Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 65 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

Μετά το πέρας των καταθέσεων θα αποσταλούν στα e-mail των συμμετεχόντων, ολόκληρα τα δικόγραφα παρέμβασης μαζί με τα στοιχεία κατάθεσης τους.Μυτιλήνη  5/7/2016


Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου.
Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη

ΤΗΛ. : 2251301624 – 2251040478 – FAX : 2251040479

E-mail: giwrgos_lagos@yahoo.gr

WHAT’SUP: 6986606444   
WINDF2G: 6930246106 
VODAFONE CU: 6944875723

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ.  (9 ΨΗΦΙΑ)
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Τ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΙΝΗΤΟ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ
E – MAIL
FAX

Πηγή : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου