ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

ΑΝ.Α.Σ.Α : Συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ.Ε.Α.Δ Υποστράτηγο κ. ΜΠΑΛΛΑ Γεώργιο .Επιβεβλημένη ανάγκη η ενίσχυση της ΔΕΑΔ

Αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας  Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) αποτελούμενη από τους Αντιπρόεδρο Οικ. θεμάτων Π.Ο.ΑΣ.Υ Συνδρεβέλη Χρήστο και τον Αντιπρόσωπο της  Π.Ο.ΑΣ.Υ Πανδή Στέφανο , πραγματοποίησε σήμερα 11.5.22 και πρωινές ώρες στην έδρα της Δ.Ε.Α.Δ στο Μαρκόπουλο  - Αττικής  , συνάντηση με τον Διευθυντή αυτής, Υποστράτηγο κ. ΜΠΑΛΛΑ Γεώργιο.Στην πραγματοποιθείσα συνάντηση κυρίαρχο θέμα συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης ,με στελεχιακό δυναμικό  προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην ΔΕΑΔ να ανταποκριθούν με επιτυχία στα εξειδικευμένα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία, με απαρέγκλιτη τήρηση και σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα και στον χρόνο εργασίας τους, όπως αυτός προβλέπεται από τα σχετικά Π.Δ.

Προς επίτευξη των παραπάνω , απαιτείται προκήρυξη διαγωνισμών ,προκείμενου με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να επιλεχθεί  αστυνομικό προσωπικό ,για να καλύψει τα  οργανικά κενα ιδίως στο Ν. Αττικής ,που δημιουργήθηκαν τα τελευταία έτη λόγω συνταξιοδοτήσεων και παράλληλα απουσίας σχετικών διαγωνισμών.


Από πλευράς του κ Διευθυντή της ΔΕΑΔ μας έγινε γνωστό, ότι για την  διαμορφωθείσα κατάσταση έχει ενημερωθεί ιεραρχικά η προϊστάμενη υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ ,ενώ έχει λάβει χώρα  και σχετική εισήγηση για την ανάγκη ενίσχυσης της Διευθύνσεως με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και με αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων για την κάλυψη οργανικών κενών της Υπηρεσίας 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα και από πλευράς του κ. Διευθυντή της Διευθύνσεως ,τονίσθηκε η πρόθεσή του για " ανοιχτή " επικοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση ζητημάτων που σκοπό θα έχουν την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας.

Η  επιβεβλημένη ανάγκη ενίσχυσης της ΔΕΑΔ καταστήσαμε σαφές από πλευράς μας, ότι θεσμικά  θα ''αποτυπωθεί" στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ και θα αιτηθούμε την κάλυψη των οργανικών κενών  


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α)
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου