ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

ΑΝ.Α.Σ.Α.: Συνάντηση με την Διοίκηση και το προσωπικό του Α Τ.Τ. Ν/Α Αττικής για καταγραφή ενημέρωση και επίλυση ζητημάτων που το απασχολούν.


Την 15.11.2019 και πρωινές  ώρες αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α)  πραγματοποίησε συνάντηση με την Διοίκηση και το προσωπικό του Α' Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα του Οργανισμού μας ,αλλά και για καταγραφή και επίλυση των ζητημάτων που το απασχολούν.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Γραμματέας ΔΣ  Π.Ο.ΑΣ.Υ   Συνδρεβέλης Χρήστος, καθώς και αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ και μέλη της Ε.Α.Υ.Ν/ΑΑ  Χανιώτης Ηλίας, Τσακανίκας Κωνσταντίνος και Τρακάλας Αντώνιος .Κοινή διαπίστωση από την πραγματοποιηθείσα συνάντηση είναι ότι ζητήματα που άπτονται του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας ,είναι επιβεβλημένο να επιλυθούν άμεσα ,προκειμένου οι παρεχόμενες Υπηρεσίες στον Πολίτη να είναι οι ενδεδειγμένες ,χωρίς να γίνονται" εκπτώσεις" στην ποιότητα και την ασφάλειά του.Ειδικότερα όπως διαπιστώσαμε από την "βάσανο " των προσωρινών μετακινήσεων και διαθέσεων  συναδέλφων μας,  προς ενίσχυση άλλων Αστυνομικών Υπηρεσιών ,εκτός Νοτιοανατολικής Αττικής δεν έχει εξαιρεθεί  η συγκεκριμένη Υπηρεσία ,(επιτείνοντας το  ζήτημα της υποστελέχωσης  που αντιμετωπίζει), παρ ότι στις πρόσφατες τοποθετήσεις των νεοξερχομένων συναδέλφων μας, δεν ενισχύθηκε με Αστυνομικό Προσωπικό!!!

Επιβάλλεται από πλευράς ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ να εξετασθεί η δραστική μείωση των μετακινήσεων -διαθέσεων Αστυνομικού προσωπικού του Α' Τ.Τ Ν/Α Αττικής ,προς ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών, προκειμένου οι συνάδελφοί μας, να κατορθώσουν  να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν,λαμβάνοντας  υπόψιν, όπως προαναφέρθηκε ,ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη Υπηρεσία, δεν έτυχε της ανάλογης  ενισχύσεως με Αστυνομικό Προσωπικό. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι όπως διαπιστώσαμε, αλλά και ενημερωθήκαμε από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Α/Β Βρατσίστα Λάμπρο δεν υφίστανται ζητήματα, σχετικά με οφειλόμενες αναπαύσεις του Προσωπικού ,αφού από πλευράς Διοίκησης καταβάλλεται προσπάθεια για απαρέγκλιτη τήρηση των Διαταγμάτων που αφορούν τον χρόνο εργασίας του.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου