ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΑΝ.Α.Σ.Α : Παναγιώτης Παππάς " Ο αστυνομικός πρέπει να έχει ισχυρή και αδέσμευτη εκπροσώπηση"

Η ποιότητα ζωής του αστυνομικού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας του. 
Η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού, οι συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήρια και δείκτες του τρόπου λειτουργίας κάθε υπηρεσίας .
 Μέσα από τη γόνιμη συνεργασία διοίκησης και εργαζόμενου γίνονται κατανοητές οι ανάγκες των μονάδων, εκτιμούνται οι ελλείψεις και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
 Γι αυτό το λόγο ο εργαζόμενος αστυνομικός πρέπει να έχει ισχυρή και αδέσμευτη εκπροσώπηση,το δικαίωμα του σε μια καλύτερη καθημερινότητα οφείλει να το ασκεί συνέχεια και κυρίως στην περίοδο των εκλογών. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους της Νοτιοανατολικής 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΝ.Α.Σ.Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ με την ΑΝ.Α.Σ.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου