ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ…ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ …ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ…ΣΥΝΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΗ ,ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Σ Ε Β Α Σ Μ Ο ΣΤΗΝ ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ!!!!!!!

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει φουντώσει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα των επιδομάτων της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 ,που αφορούν τα επιδόματα αναπηρίας  και κινδύνου(Ε.Κ.Α.Μ ,Ε.Μ.Α.Κ,Μ.Α.Τ ,ανιχνευτών εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και συνόδων σκύλων).

   Τα παραπάνω επιδόματα ,όπως επίσης και επι προσθέτως το επίδομα πτητικό πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, το επίδομα ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής άμυνας ,το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που παρέχεται στα στελέχη Σ.Α και Ε.Δ σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του σχετικού νόμου εξακολουθούν να καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
    Με κοινές αποφάσεις του ΥΠ.ΟΙΚ. και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού ,οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων καθορίζονται το ύψος οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις  χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής, η καταβολή οποιοδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.
   Να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μας ,ότι το ζήτημα του κινδύνου να παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία είναι ζήτημα πρωταρχικό για την Ομοσπονδία μας ,ως καθ' ύλην αρμόδια  ,το όποιο το  παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή και σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπε τέτοιου είδους ολισθήματα.
      Συνιστώ δε , σεβασμό στην οξυδέρκεια των συναδέλφων μας.-

ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ    Π.Ο.ΑΣ.Υ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου