ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Το μεταναστευτικό βασική προτεραιότητα της προεδρίας στην ΕΕ, σύμφωνα με τον κ. Δένδια

Το μεναστατευτικό ζήτημα αποτελεί μια από τις πιο βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπως ανέφερε κατά την παρουσίασή τους στους ευρωπαίους δημοσιογράφους ο αρμόδιος υπουργός κ. Νίκος Δένδιας.


Ο κ. Δένδιας στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στον ειδικότερο τομέα της Ασφάλειας, της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων διανύουμε μία πολύ κρίσιμη περίοδο, με σημαντικές εξελίξεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην ευρύτερη περιοχή, ένα μεγάλο τμήμα της οποίας έχει θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Και βεβαίως υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που γίνονται ώστε να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη. Είναι το μέγα ζητούμενο. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς ασφάλεια η οικονομική ανάκαμψη είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί».

Στη συνέχεια επεσήμανε ότι στόχος της ελληνικής προεδρίας είναι, όσον αφορά το θέμα του Μεταναστευτικού, η αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης και συμπλήρωσε: «Υπάρχει πλήρης αντίληψη του ευρύτερου περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά για τις μεταναστευτικές ροές. Επίσης νομίζω είναι σαφές σε όλους ότι οι μεταναστευτικές ροές ασκούν πίεση στα κράτη της περιφέρειας της Ένωσης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η ελληνική προεδρία, λοιπόν, θα επικεντρώσει όλες τις προσπάθειες της στην εξέταση όλων των παραμέτρων της μεταναστευτικής πολιτικής με διττό στόχο. Αφενός μεν να μετριάσει τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης σε σχέση με την οικονομική κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα των κρατών-μελών, αλλά και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να διευκολύνει την νόμιμη μετανάστευση με κριτήριο τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης».

Διαχείριση συνόρων

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης πρόσθεσε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι και η αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και τόνισε πως θα προωθηθούν σημαντικά θέματα όπως την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν εξαιτίας των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση των προσπαθειών για μία αποτελεσματική κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών.

Στόχος παράλληλα είναι, όπως είπε, η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης -τη στρατηγική αντίδραση- και να δοθεί έμφαση σε μέτρα που αφορούν -εκτός από τη στενή έννοια της παράνομης μετανάστευσης- τις πολιτικές πρόληψης και αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης, τα θέματα επανεισδοχής και επιστροφών, καθώς και τα θέματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας για διαχείριση των συνόρων, σε συνεργασία τόσο με τις χώρες προέλευσης μεταναστών όσο και με τις τρίτες χώρες διέλευσης μεταναστών».

Επιπλέον ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «η Ελλάδα τονίζει ιδιαίτερα την εξωτερική διάσταση του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την ανάγκη στενής συνεργασίας με τρίτες χώρες σε όλα τα θέματα: στο άσυλο, στην επανεισδοχή, στη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, στη νόμιμη μετανάστευση, στη διαχείριση των συνόρων, στις συμφωνίες διευκόλυνσης των θεωρήσεων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται βεβαίως στην αρχή της αιρεσιμότητας, στη μορφή "more for more". Επιπροσθέτως, προσπάθειες θα επικεντρωθούν για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου και σε σχέση με τον κανονισμό για την θέσπιση κανόνων και κατευθυντηρίων γραμμών για κοινές επιχειρήσεις στη θάλασσα, σε σχέση με τη νομοθετική δέσμη "έξυπνα σύνορα"».

Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου

Ακόμη είπε ότι η ελληνική προεδρία θα προωθήσει την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου, με ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα για την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη εκείνα των οποίων τα συστήματα ασύλου βρίσκονται υπό ιδιαίτερη πίεση σε σχέση με τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από τις διεθνείς συνθήκες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τους διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, Frontex, EASO και UNCHR, IOM κ.ά., καθώς και τις ΜΚΟ.

«Η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου (CEAS) μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν συμπληρωθεί από μέτρα δίκαιης κατανομής των βαρών (burden sharing), στους τομείς του ασύλου, τη διαχείριση των ροών αλλά και τη διαχείριση των συνόρων. Κατά τη δική μας άποψη, σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ουσιαστικής σημασίας παράγων να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός κατανομής, μεταξύ των κρατών-μελών, αυτών που ζητούν άσυλο, καθώς και των μεταναστών, των οποίων η επιστροφή στις χώρες προέλευσης καθίσταται μη εφικτή. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να βασίζεται σε κριτήρια όπως πληθυσμός, η έκταση, το ΑΕΠ, η δυνατότητα ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία της χώρας του κράτους μέλους κτλ.» σημείωσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου