ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

ΑΝ.Α.Σ.Α : Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υπ/γο κ. ΣΑΝΙΔΑ Παρασκευά για τα ζητήματα υποστελέχωσης των Υπηρεσιών

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ                       14.7.21


Αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας  Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) πραγματοποίησε την 14.7.21  συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΣΑΝΙΔΑ  Παρασκευά  για ζητήματα υποστελέχωσης Υπηρεσιών σε επίπεδο Αστυνομικών Τμημάτων ,Τμημάτων Ασφαλείας και Τμημάτων Τροχαίας,όπως επίσης και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών καθώς και για ζητήματα που αφορούν τον χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Γραμματέας ΔΣ  Π.Ο.ΑΣ.Υ ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος καθώς και αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ και μέλη της Ε.Α.Υ.Ν/ΑΑ ,ΠΑΝΔΗΣ Στέφανος ,ΤΖΟΤΖΟΣ Χρήστος  και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης.Από πλευράς μας εκθέσαμε στον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής την κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα ,τμήματα ασφαλείας ,τμήματα Τροχαίας της Ν/Α Αττικής  και στην Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, αναφορικά με την έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, γεγονός που δυσχεραίνει την προσφορά ποιοτικής αστυνόμευσης στον πολίτη ,αλλά δημιουργεί και  στρεσογόνες καταστάσεις στο αστυνομικό προσωπικό, αφού αρκετά συχνά διαπιστώνεται παραβίαση των Π.Δ περί του χρόνου εργασίας του ,προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, που προκύπτουν στην αστυνομική καθημερινότητα .Επίσης ενημερώσαμε τον κ. Γενικό   ότι παρατηρείται το φαινόμενο  αστυνομικές υπηρεσίες να  αδυνατούν να χορηγήσουν  στους προβλεπόμενους χρόνους τις οφειλόμενες  ημερήσιες αναπαύσεις του Προσωπικού συνεπεία   έλλειψης στελεχιακού δυναμικού  σε συνάρτηση με τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες που προστίθενται στην υπηρεσιακή καθημερινότητα  με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να καταφεύγουν στην λύση της αυτοδίκαιης χρήσης των Η.Α .

Αιτηθήκαμε την άμεση ενίσχυση   με Αστυνομικό προσωπικό, τόσο των ΑΤ ,Τ.Α και ΤΤ της Ν/Α Αττικής,όσο και της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου να καλυφθούν οργανικά κενά των υπηρεσιών και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσιακές ανάγκες οι συνάδελφοι μας ,χωρίς την καταπάτηση των δικαιωμάτων  τους, που αφορούν το χρόνο εργασίας τους.

Θέσαμε ως επιβεβλημένη ανάγκη την μείωση των καθημερινών αποσπάσεων-διαθέσεων-προσωρινών μετακινήσεων σε αστυνομικές υπηρεσίες του κέντρου των Αθηνών,διότι εκτός του γεγονότος ,ότι επιτείνουν το ήδη μέγα πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας ,εξαντλούν και τους συναδέλφους μας .τόσο σωματικά (πολύωρες μετακινήσεις -μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις), αλλά και οικονομικά (δαπάνες μετακίνησης).

Τέλος αιτηθήκαμε την έγκαιρη ανακοίνωση μέτρων τάξης ασφάλειας τροχαίας, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η ανακοίνωση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας ,από πλευράς υπηρεσιών σεβόμενες τον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων μας ,αλλά και την πίστη συμμόρφωση με το προεδρικό διάταγμα που την διέπει.

Από πλευράς κ. Γενικού τονίσθηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού να λυθούν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ενώ μας κατέστησε σαφές, ότι τα δικαιώματα που αφορούν το χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού, είναι απολύτως σεβαστά και θα δοθούν οι δέουσες κατευθύνσεις εντολές για συμμόρφωση με τα σχετικα Π.Δ "περί χρόνου εργασίας Αστυνομικού προσωπικού".
Επίσης μας έγινε γνωστό, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ενίσχυσης των Υπηρεσιών, τόσο μέσω των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, καθώς και με την τοποθέτηση των νεοξερχομένων Αστυφυλάκων ,ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και η τοποθέτηση των Δοκίμων Αστυφυλάκων για την πρακτική τους εκπαίδευση.


Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κάλο κλίμα, ενώ από πλευράς κ. Γενικου τονίσθηκε η πρόθεσή του για "ανοιχτή επικοινωνία" με σκοπό την επίλυση ζητημάτων και την διόρθωση αδικιών γιαι την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας..

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου