ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

ΑΝ.Α.Σ.Α : Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία από πλευράς Διοίκησης ΔΑΝ/ΑΑ για συγκέντρωση του Προσωπικού της ,προς συζήτηση για επίλυση των ζητημάτων που το απασχολούν.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ                        13.11.2019

Η Ανεξάρτητη Αδέσμευτη Συνεργασία Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) χαιρετίζει την πρωτοβουλία από πλευράς Διοίκησης ΔΑΝ/ΑΑ για συγκέντρωση του Αστυνομικού Προσωπικού της,όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας, με σκοπό την συζήτηση προς επίλυση των ζητημάτων που το απασχολούν.Η πραγματοποιηθείσα συγκέντρωση έλαβε χώρα την 12.11.2019 και ώρα 11 00 στο πολιτιστικό κέντρο ΄'Μικης Θεοδωράκης " στην Αργυρούπολη Αττικής και δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής  να συζητηθούν, όλα τα ζητήματα που το απασχολούν, αλλά και να τεθούν προτάσεις προς επίλυση των ζητημάτων.


Από πλευράς μας τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του ΠΔ "περί χρόνου εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού"(έκδοση εβδομαδιαίας υπηρεσίας ,χορήγηση προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων κ.α) και αιτηθήκαμε την πιστή τήρηση των Νόμων και Διαταγμάτων που σχετίζονται με το ανωτέρω ζήτημα.


Από πλευράς Διοίκησης ΔΑΝ/ΑΑ διατυπώθηκε με σαφήνεια ότι τα δικαιώματα του Αστυνομικού προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτα,και δόθηκε εντολή-κατεύθυνση από τον Ταξίαρχο της Διεύθυνσης κ. ΒΡΑΝΤΖΑ Βασίλειο προς τους Διοικητές των Υπηρεσιών ,μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, να έχουν δοθεί στο προσωπικό, όλες οι τυχόν οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.

Από πλευράς μας εκφράζουμε ικανοποίηση, τόσο για την πρωτοβουλία της πραγματοποιηθείσας συγκέντρωσης, όσο και για τις κατευθύνσεις, που δόθηκαν από την Διοίκηση σχετικά με τα " ιερά" για εμάς και αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα του Προσωπικού και ευελπιστούμε σε σύντομη υλοποίησή τους.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου