ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Σειρά συναντήσεων της Ε.Α.Υ. Κέρκυρας με τον ΓΕ.Π.Α.Δ Ιονίων Νήσων Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας Α/Δ κ. ΑΛΑΜΑΝΟ

Σειρά συναντήσεων πραγματοποιήθηκε  την 26..4.19 από αντιπροσωπεία της Ε.Α.Υ. Κέρκυρας αποτελουμένης από τους κ. ΓΕΛΑΤΣΩΡΑ Νικηφόρο  και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Δημήτριο  αντιπροσώπων Π.Ο.ΑΣ.Υ και Ταμία Δ.Σ   Ε.Α.Υ.Κ ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Δημητρίου καθώς  και του Γραμματέα ΔΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ  ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Χρήστου  με τους :  ΓΕ.Π.Α.Δ Ιονίων Νήσων Ταξίαρχο κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας  Α/Δ κ. ΑΛΑΜΑΝΟ.
Η ανάγκη ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κέρκυρας με έμψυχο δυναμικό προκειμένου ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοί μας στα αυξημένα καθήκοντα και ανάγκες που προέκυψαν από την εφαρμογή του υπ αριθμ 458/2017 Ευρωπαϊκού κανονισμού ,που τέθηκε σε εφαρμογή την 8.4.19 ,σύμφωνα με τον οποίον διεξάγονται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που ταξιδεύουν προς /από χώρες ,οι οποίες δεν είναι μέλη της συνθήκης Σενγκεν ,διαβατηριακοί  έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων με χρήση βάσης δεδομένων,ήταν από τα κυρίαρχα ζητήματα που αναδείχθηκαν στην συνάντηση και από πλευράς Ε.Α.Υ.Κ έγινε γνωστό, ότι θα λάβει χώρα αίτημα για επιπλέον ενίσχυση σε αστυνομικό προσωπικό  σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, λόγω τον προαναφερομένων αλλαγών που έχουν επέλθει.


Επίσης στις πραγματοποιηθείσες συναντήσεις έγινε εκτενής αναφορά για τα άψογα μέτρα τάξης -τροχαίας- ασφάλειας που έλαβαν οι συναδελφοί μας στην Κέρκυρα την περίοδο της Μεγάλης Βδομάδας, ανταποκρινόμενοι με φιλότιμο και πολύ προσπάθεια στα αυξανόμενα καθήκοντά τους, λόγω των χιλιάδων επισκεπτών την ανωτέρω εορταστική περίοδο και έγινε σαφές, ότι αμέσως με την λήξη της εορταστικής περιόδου, θα αποδοθούν οι οφειλόμενες αναπαύσεις κατά πιστή εφαρμογή του ΠΔ 394/2001.-

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου