ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝ.Α.Σ.Α : Συνάντηση με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών Ταξίαρχο ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη


Αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αδέσμευτης Συνεργασίας  Αστυνομικών (ΑΝ.Α.Σ.Α) πραγματοποίησε την Τετάρτη 11.12.19 συνάντηση με τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών Ταξίαρχο ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη  για  ζητήματα υποστελέχωσης Υπηρεσιών της Δ.Α.Α.Α ,όπως επίσης  και για ζητήματα που αφορούν τον χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Γραμματέας ΔΣ  Π.Ο.ΑΣ.Υ ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος καθώς και αντιπρόσωποι της Π.Ο.ΑΣ.Υ και μέλη , ΑΛΥΜΑΡΑΣ Βασιλειος ,ΧΑΝΗΣ Γεώργιος ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ Γεώργιος ,ΚΑΣΚΑΛΗΣ Κασσιανός, ,ΓΙΩΤΑΣ Γεώργιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης ,ΤΡΑΚΑΛΑ Αντώνιος και  ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ Θωμάς.

Από πλευράς μας τονίσθηκε η ανάγκη άμεσης  ενίσχυσης με Αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, προκειμένου καταφέρουν οι συνάδελφοί μας ,να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, που προκύπτουν στην Δ.Α.Α.Α σε συνάρτηση πάντα,  με τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, "περί του Χρόνου Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού ,όπως αυτός ορίζεται από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και τους Νόμους του Κράτους, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε  η ανάγκη για διάθεση στο αστυνομικό προσωπικό επαρκή υλικοτεχνικού εξοπλισμού ,προκειμένου εκτελούν τα καθήκοντά τους .Επίσης αναφερθήκαμε διεξοδικά στην συνάντηση που πραγματοποιήσαμε  με τον επιτελάρχη της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο κ, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ,προκειμένου διευθετηθεί το ζήτημα, που προέκυψε με τις μετακινήσεις του Αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α.Α.Α.

Από πλευράς του κ. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών Ταξιάρχου κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη μας έγινε γνωστό ότι : ο Χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού είναι θεμελιώδης δικαίωμα ,το οποίο απόλυτα οφείλουμε να σεβόμαστε και οι κατευθύνσεις και εντολές προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Δ,Α,Α,Α  ,είναι η άμεση "αποχρέωση"  όλων των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων του προσωπικού ,που έχουν σωρευτεί τα τελευταία έτη ,καταπονώντας το αστυνομικό προσωπικό.

Για το ζήτημα της ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α.Α.Α μας έγινε γνωστό ,ότι η Διοίκηση της Δ.Α.Α.Α βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία ,τόσο με την πολιτική, όσο και με την φυσική ηγεσία ,έτσι ώστε σε περιόδους "αιχμής" να υπάρξει η απαραίτητη στελέχωση της διεύθυνσης  αστυνόμευσης αερολιμένα Αθηνών,για να μπορούμε  να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη ,χωρίς να παρατηρούνται   φαινόμενα καταστρατήγησης διαταγμάτων ¨"περί του χρόνου εργασίας αστυνομικού προσωπικού¨" .

Για τα ζητήματα του εξοπλισμού με υλικοτεχνικό υλικό του Αστυνομικού  προσωπικού της Δ,Α,Α,Α μας έγινε γνωστό, ότι από πλευράς Διοίκησης Διεύθυνσης  Αερολιμένα Αθηνών κατεβλήθησαν προσπάθειες και επιτεύχθηκε , μέσω της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε (ΑΙΑ) η προμήθεια σημαντικού αριθμού υλικοτεχνικού εξοπλισμού (μπουφάν ,υπηρεσιακός εξοπλισμός) με στόχο την καλύτερη θωράκιση των συναδέλφων μας , κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τέλος για το ζήτημα που προέκυψε με τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην Δ,Α,Α,Α ,έγινε σαφές, ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών η διευθέτηση του όλου ζητήματος,

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα και από πλευράς του Διευθυντή της Δ.Α.Α.Α ,τονίσθηκε η πρόθεσή του ,για "ανοιχτή" επικοινωνία με σκοπό και στόχο την επίλυση ζητημάτων που ταλαιπωρούν τους συνάδελφους μας .


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου